Ønsker bedre veterinærsamarbeid

Stadig endringer i brasilianske helsesertifikater skaper utfordringer for norsk klippfisk.

– Brasilianske veterinærmyndigheter har endret sertifikater fire ganger i løpet av det siste året. Dette er svært krevende for norske klippfiskeksportører og for Mattilsynet. Jeg er glad for at vi nå har fått avtalt et møte mellom norske og brasilianske veterinærmyndigheter for å finne mer langsiktige løsninger.

Det sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker, etter et møte med den brasilianske fiskeriministeren Eduardo Lopes i Sao Paulo denne uken. Aspaker har tro på at et slikt møte kan avholdes allerede i år.

Produksjon av soya

I møter med sin brasilianske kollega, tok den norske fiskeriministeren også opp utfordringer knyttet til bærekraftig soyaproduksjon. Brasiliansk soya er en viktig ingrediens ved produksjon av fiskefôr, og norske fiskefôrprodusenter importerer soya fra Brasil.

Norske myndigheter er opptatt av at soyaproduksjonen er bærekraftig og ikke fører til avskoging, heter det i en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Jeg møtte ikke den forståelsen for problemstillingen som vi kunne ønske. Jeg vil nå følge opp denne saken videre sammen med den norske miljøvernministeren. Dette er et viktig spørsmål for norsk oppdrettsnæring. Norske myndigheter har som forutsetning at oppdrettsnæringen skal være bærekraftig. Det innebærer at vi må sikre bærekraft i hele verdikjeden, inklusiv fôrproduksjon, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.