Vann over hodet

Del saken

KRONIKK: Årets laksesesong er nå i gang og de fleste vassdrag kan vise til en god, eller svært god oppgang av fisk.

Av: Svein Reppe, Fagsjef Eksport & foredling, Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Svein Reppe, Fagsjef Eksport & foredling i Norske Sjømatbedrifters Landsforening. Foto: NSLSvein Reppe, Fagsjef Eksport & foredling i Norske Sjømatbedrifters Landsforening. Foto: NSLFør sesongen startet ble det innført strenge reguleringer av fisket i mange vassdrag etter anbefaling fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning som er oppnevnt av Direktoratet for naturforvaltning. I sommer har vi opplevd at kulpene står fulle av laks, mens grunneiere og sportsfisker fortvilet sitter på elvebredden som tilskuere. Tilrådningen tilsa at her skulle det bli lite med oppgang av laks i år.

Mye kan gå galt når ferskvannbiologer drar til havs for å finne grunnlag til å regulere fiske etter laks i våre vassdrag. Årets sesong er et godt eksempel på det. I Adresseavisen fra 2. august står det under tittelen ”Det koker i Nidelva”, at fiskerne sier det er som i gamle dager. På tross av dette er det innført strenge restriksjoner på fisket i år. Døgnkvoten er på kun én laks per fisker. Reguleringen er innført etter anbefalinger gitt av Vitenskapelig råd fordi beregningene deres tilsa at her skulle det bli lite med fisk.

Slik kan det gå når forvaltningen bokstavlig talt har tatt seg vann over hodet. Tiden er nå i aller høyeste grad inne til å se nærmere på hvem og hvordan vi skal forvalte vår villaksstamme i framtiden. I Bergen ligger Havforskningsinstituttet som er internasjonalt anerkjent for sine bestandsestimater på våre fiskebestander. Legg forvaltningen av villaksen dit, vi ser ingen grunn til at dette skal ligge i DN. Tross alt oppholder laksen seg lengre tid til havs enn i våre vassdrag. Gjør vi dette vil jeg tro at framtidenes forvaltning vil bli langt mer kompetent, og ikke som i dag bære preg av å være skrevet med ”tuppen av en fluestang”.

Dette vil gavne både grunneiere, sportsfiskere og ikke minst villaksen.

Er det riktig at jeg hørte at Norges Jeger- og Fiskeforbund ønsket at villaksen fikk ”Pandastatus”? Skjønner de ikke sitt eget- og villaksens beste?

Skitt fiske…