Hvalfangstsesongen er i gang

DEBATT: 1. april startet den norske hvalfangstsesongen, og med det startet også diskusjonen om vi egentlig bør holde på med hvalfangst i Norge.

Av Jurgen Meinert, fagsjef i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL)

Jurgen Meinert. Foto: NSLJurgen Meinert. Foto: NSLNorge fastsetter fangstkvoter for vågehvalbestandene ved hjelp av en forvaltningsprosedyre utviklet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC). Årets kvote er satt til 1286 vågehval. I Nordøstatlanteren hvor Norge driver fangst anslås bestanden til omtrent 107 000 dyr, og uttaket på 1286 dyr vil bidra til å stabilisere størrelsen på bestanden.

Dyrevernorganisasjoner som NOAH og Dyrebeskyttelsen Norge har forstått at vågehval på ingen måte er en dyreart som er overbeskattet eller truet. Derfor er argumentasjonen for å stanse fangsten i år mer basert på økonomi enn tidligere år.

Tanya Schumacher, veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge, uttaler følgende: ”Hvalfangstnæringen er ikke lønnsom - det er på tide at myndighetene vurderer tallene objektivt, og stiller spørsmålstegn ved logikken i å opprettholde denne industrien.”

Norsk hvalfangst får ikke støtte fra offentlige myndigheter. Hvalfangerne er private næringsaktører som med båt og rett til vågehvalfangst skaffer seg et levebrød, på eget ansvar og for egen regning. Mislykkes de er det selvfølgelig på egen  risiko og ikke myndighetenes. 

Fangsten av vågehval foregår med sprengladninger som dreper dyret umiddelbart. Skadeskyting under avliving kan forekomme og vil dessverre aldri bli helt eliminert i jakt på ville dyr. Den statistiske sannsynligheten for at vågehvalen ikke drepes umiddelbart etter skudd er omtrent 0,5 prosent. (rapport av hvalfangstkommisjonen, 2002). Dette er tilnærmet lik feilprosenten i norske slakterier, og den internasjonale hvalfangstkommisjonen aksepter avlivingsmetoden som praktiseres i Norge i dag.

Frem til fangstøyeblikket har hvalen levd et fritt liv i våre uendelige havområder, den bærekraftige forvaltningen, og humane avlivningen gjør hvalkjøtt til økologisk viltkjøtt av ypperste merke. Spør etter fersk hvalbiff i butikken i dag!