Framtidas drivstoff for skip

Tegning av nytt gassdrevet skip for frakt av fiskefôr. Foto: Nordnorsk Skipskonsult AS

DEBATT: Bruk av gass som drivstoff på skip har økt kraftig siden bilfergen M/F Glutra ble levert i 2000. Gass som drivstoff har mange fordeler sammenliknet med olje, men også utfordringer som ikke er løst.

Av: Sigurd Enge, fagrådgiver i Bellona

Jeg er overbevist om at gass har en fremtid som drivstoff til skip og at utfordringene med uforbrent metan er mulig å løse. I fremtiden må LNG (liquified natural gas) produseres ved hjelp av bioenergi til erstatning for dagens fossile LNG. Da vil LNG bli en del av løsningen på klimaproblematikken.

Barnesykdommer
Teknisk Ukeblad publiserte mandag 23. mai en artikkel hvor de fremstiller bruk av LNG (gass) på skip som en klimaversting. Bakgrunnen er uforbrent metan som slippes ut gjennom eksosen. Metan er en aggressiv klimagass som har 21 ganger større effekt enn CO2. Det betyr at 1 gram metan har samme effekt som 21 gram CO2.

Produsentene av gassmotorer jobber med å redusere metanlekkasjen. Metanutslippene vil bli lavere når annen generasjons LNG-motorer er på plass. Bruken av LNG på skip er forholdsvis ny og man kan si teknologien er "umoden".  Enhver ny teknologi må gjennom flere generasjoner før man har optimale driftsbetingelser.

Mange fordeler
Det som er viktig er at LNG har et stort potensial for å bli et mer miljø- og klimavennlig alternativ til tungolje og diesel. Det er flere grunner til LNG kan bli fremtidens løsning:

 • Eliminerer utslipp av SO2 - det er ikke svovel i LNG.
 • 80-90 prosent reduksjon av NOx - renere og bedre forbrenning.
 • Sterkt reduserte utslipp av partikler - som følge av et renere drivstoff.
 • Reduserte utslipp av CO2 - teoretisk potensial på 30-35 prosent reduksjon.
 • Ingen miljøskade ved havari og ulykker - i motsetning til tungolje vil ikke LNG forurense kysten med svevestøv, men fordampe til luften.
 • LNG er egnet til bruk i brenselsceller - som er mer energieffektiv.
 • LNG kan produseres fra biologisk materiale – og etter hvert erstatte fossil LNG.
   

Utfordringer som kan løses
Det er likevel flere utfordringer som må overvinnes før miljø og klimaeffekten er optimal.

 • Metanslippene må elimineres.
 • Standarder for fylling, lagring og transport må forbedres.
 • Distribusjon og logistikk må forbedres.
 • Kapasiteten for produksjon av bio-LNG må økes.
   

Å løse disse utfordringene krever forskning, fremsynte politikere og næringsaktører med riktig fokus.

Les også: Viser fram miljøskip på Nor-Shipping 25.05.2011
Les også: BioMar fornyer fraktefartøyene 23.08.2010