Redusert bot for Lerøy

Lerøy Hydrotech har vedtatt en bot på 1,2 millioner kroner for å ha sluppet død og sykdomsinfisert laks ut i sjøen.

Laksen var smittet av Pancreas Disease (PD). Økokrim fastsatte først boten til 2 millioner kroner, men har nå redusert boten med 800.000 kroner til 1,2 millioner kroner. 

- Etter å ha fått redusert boten til 1,2 millioner kroner, har Lerøy Hydrotech nå vedtatt forelegget, opplyser førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim, til Tidens Krav.

- Ikke smittefarlig

- Lerøy Hydrotech har lagt fram dokumentasjon som viser at PD-smitten ikke sprer seg når fisken er død. Derfor har vi funnet å kunne redusere boten, sier Hans Tore Høviskeland.

- Samtidig er det slik at død fisk representerer en forurensningskilde og saken er fortsatt vurdert som alvorlig, sier Høviskeland til NRK Møre og Romsdal

Saken mot Lerøy Hydrotech hadde sitt utspring i at mannskapet på arbeidsbåten «Laksfrakt», i september 2007 skulle ta opp oppdrettsnøter fra en lokalitet som selskapet har ved Gjermundnes i Romsdal.

Under dette arbeidet slapp de ut død oppdrettslaks i sjøen, og/eller skar hull i oppdrettsnøter slik at død oppdrettsfisk rant ut i sjøen. Til tross for at de oppdaget den døde fisken ved opptak av første not, fortsatte de å ta opp ytterligere minst seks nøter med død fisk. Dette resulterte i at rundt 1.500 - 2.000 kilo sykdomsinfisert fisk havnet i sjøen, skriver Tidens Krav.