Fjord Marin Holding utvidet kapitalen

Fjord Marin Holding ASA har nå fullført en kapitalutvidelse på 40 millioner kroner.

Det opplyser selskapet i en melding i dag.

I generalforsamling den 15. juni fikk styret i Fjord Marin Holding ASA fullmakt til å gjennomføre en kapitalutvidelse i selskapet. Kapitalutvidelsen er nå gjennomført og registrert i Foretaksregisteret. Det ble tegnet aksjer for til sammen kr. 40.037.860.

Emisjonen ble gjennomført som en fortrinnsrettsemisjon rettet mot selskapets aksjonærer til kurs kr. 10,00 pr aksje. Etter kapitalutvidelsen har selskapet en aksjekapital på kr. 72.443.420,- fordelt på 7.244.342 aksjer à kr. 10,00.

Selskapets største aksjonær etter kapitalutvidelsen er Torgnes konsernet, med tilknyttede selskaper Torgnes AS, Torgnes Invest AS og Torgnes Eiendomsutvikling AS. Totalt eier konsernet nå 6.968.853 aksjer i Fjord Marin Holding ASA, tilsvarende 96,2 prosent av aksjene.

Fjord Marin Holding ASA driver oppdrett av marine fiskeslag. Torskeoppdrett i Norge gjennom Fjord Marin Cod AS og oppdrett av Seabass og Seabream i Tyrkia gjennom Fjord Marin Tyrkia.

Solgte aksjer i Torghatten ASA

- Emisjonen på 40 mill NOK ble i all hovedsak tatt av selskapets hovedaksjonær. Dette må sees i sammenheng med et større salg av aksjer i Torghatten ASA som Torgnes AS har gjennomført de siste dagene, sier administrerende direktør i Fjord Marin Holding ASA, Paul Birger Torgnes, til Brønnøysunds Avis.

Selv om Torgnes solgte seg ned i Torghatten ASA for å frigjøre kapital, så ser han fortsatt et stort potensial i selskapet.

- Både den underliggende inntjening, selskapets strategiske posisjonering og selskapets solide ledelse gjør at vi har sterk tro på en fortsatt sterk og positiv utvikling for selskapet som både lokalmiljøet, ansatte og aksjonærer vil dra stor nytte av, sier Torgnes, til avisa.

Kapitalkrevende

Torgnes opplyser til avisa at kapitalutvidelsen har vært en krevende prosess, og legger til at investering innen oppdrett av marine fiskeslag ikke har vært attraktivt i dagens marked.

- Oppdrett av marine arter, og i særdeleshet torskeoppdrett, er svært kapitalkrevende og gir fortsatt ikke lønnsomhet. Næringen har et stort utviklingspotensial. Det gjøres store framskritt på mange områder, og i løpet av får år bør lønnsomhet være oppnåelig. Fjord Marin Holding ASA har gjennom sine datterselskap fortsatt en sterk ambisjon om å ta del i denne utviklingen, uttaler Torgnes til avisa.