Oppgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 24 2009 var eksportprisen for fersk laks 35,03 kr/kg, ein oppgang på 5,7 prosent samanlikna med veka før.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 24 enda på 10 301 tonn, ein oppgang på 9,3 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 9 428 tonn. Det syner tal som Statistisk Sentralbyrå la fram i dag.

I veke 24 blei det eksportert 604 tonn frosen laks og prisen var 35,36 kr/kg.

Veke

Fersk laks

(03021201, 03021202)

Frosen laks

(03032201, 03032202)

TonnKr/kgTonnKr/kg

24

10 301

35,03

604

35,36

23

9 428

33,15

446

35,91

22

11 275

35,55

506

35,87

21

10 244

37,34

332

33,08

20

10 061

34,16

427

33,39

19

10 890

33,70

347

34,81

18

9 588

32,62

492

31,31

17

11 134

31,56

595

30,80

16

9 269

32,40

371

30,20

15

7 742

33,70

507

29,38