Mistanke om nytt ILA utbrudd i Sør-Troms

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) i et anlegg i kontrollområdet mellom Andørja og Rolla i Sør-Troms.

Oppdretter varslet Mattilsynet etter undersøkelser gjort av anleggets fiskehelsetjeneste og analyser ved Veterinærinstituttet.

Anlegget er båndlagt

Kliniske funn og obduksjonsfunn ved Mattilsynet peker i samme retning og anlegget er båndlagt på mistanke mens videre undersøkelser pågår, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Frekvensen av fisk som viser sykdomstegn og frekvens på dødelighet, er lav i øyeblikket.

Det er fattet nødvendige vedtak om restriksjoner på driften av anlegget som en følge av mistanken. Enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at spredning av mulig sykdom unngås.

Kart som viser anleggets plassering vil bli lagt ut snarest, skriver Mattilsynet i meldingen.