- Svertekampanje mot norsk oppdrett

FHL mener at Pure Salmon Campaign har satt i gang en svertekampanje basert på faktafeil, med formål å sabotere arbeidet med en internasjonal miljøstandard for oppdrett.

Propagandamaskinen Pure Salmon Campaign har satt i gang en svertekampanje mot norske oppdrettsselskapers virksomhet i utlandet. Kampanjen er i all hovedsak basert på faktafeil, og må ses som et forsøk på å sabotere arbeidet med å etablere en internasjonal miljøstandard for oppdrett, mener Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

17. og 18. november arrangerer samarbeidsarenaen Salmon Aquaculture Dialogue en viktig konferanse i Bergen. Konferansen er et møte mellom lakseoppdrettsbransjen og en rekke miljøorganisasjoner, forskningsmiljøer og forvaltning. Hensikten med møtet er å bli enig om hvordan oppdrettsbransjen best mulig kan vokse videre i pakt med naturen, melder FHL.

- Hovedsakelig basert på løgn

I disse dager er den internasjonale kamporganisasjonen Pure Salmon Campaign i Norge for å vise frem en propagandafilm de har fått laget om norske lakseoppdrettsselskapers virksomhet i utlandet. Filmen er hovedsakelig basert på løgn, kreativ statistikk og tvilsomme påstander, og har som eneste hensikt å sverte oppdrettsnæringen.

– Dette er en kampanje. Det handler ikke om miljøvern. Pure Salmon Campaign prøver nå å ødelegge fem års god dialog mellom oppdrettsnæringen, forskere og seriøse miljøorganisasjoner. Vi anser dette for å være et ønske om å sabotere arbeidet med å etablere en god miljøstandard for oppdrettsnæringen, sier administrerende direktør Geir Andreassen i Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening.

Andreassen legger til at Pure Salmon Campaign er en kamporganisasjon som ødelegger for de mange seriøse miljøorganisasjonene i verden, og for oppdrettsnæringen som arbeider hardt for å opprettholde og videreutvikle en god miljøstandard. Organisasjonen har aldri vært interessert i en seriøs dialog med oppdrettnæringen, og har aldri kommet med konstruktive innspill.

- Miljøvennlig og ressurseffektiv

Andreassen mener norsk opprettsnæring har mye å være stolt av. Mange internasjonale miljøorganisasjoner viser til Norge som et foregangsland i hvordan fiskeoppdrett bør drives. Her er det er god dialog mellom næring, offentlig forvaltning og seriøse miljøorganisasjoner.

- Oppdrett er den mest miljøvennlige og ressurseffektive produksjonen av kjøtt som finnes. Fisk er noe av det sunneste man kan spise, og oppdrettslaks dekker et stort behov for sunn mat. Samtidig vet vi at all matproduksjon påvirker omgivelsene, og at påvirkningen må minimeres. Dessverre spres det feilinformasjon om næringen fra ekstremister og industrielle aktører som oppfatter oppdrettsnæringen som en brysom konkurrent, sier Andreassen.

- Selvsagt har oppdrettsnæringen utfordringer som den må arbeide med å forbedre. Det som er viktig er at vedtak og utvikling blir basert på fakta og kunnskap. Klare miljøstandarder vil bidra til en mer riktig diskusjon og riktigere tiltak. Det er trist at denne viktige debatten og dialogen blir forsøplet med propaganda og feilinformasjon fra useriøse aktører som har dette som levebrød, sier Andreassen.

«Farmed Salmon Exposed»

Utdrag av den 23 minutter lange propagandafilmen er lagt ut på Youtube, og kan sees her:

Part 1: Farmed Salmon Exposed (Part 1)

Part 2: Farmed Salmon Exposed (Part 2)

Part 3: Farmed Salmon Exposed (Part 3)