Syv matfiskkonsesjoner tildelt i Finnmark

Fiskeridirektoratet melder i dag at det er tildelt syv matfiskkonsesjoner i Finnmark. Konsesjonene er for matfiskoppdrett av laks og ørret.

Tildelingene er som følger (antall konsesjoner i parantes):

Altafjord Laks AS (2)
AS Tri (2)
Villa Arctic (3)

Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på at tildelingene som fremgår av listen av ulike grunner ikke er endelig. Manglende innbetaling av vederlag, klagebehandling og lignende kan medføre endringer.

Les også: Fem matfiskkonsesjoner tildelt i Møre og Romsdal 19.06.2009