Incod møte i Selje

Del saken

For andre gang ble det arrangert prosjektmøte for deltagere og inviterte gjester i Selje 22. og 23. juni 2009.

Incod (Industriell produksjon av torsk) er et prosjekt finansiert av alle Fylkeskommunene på Vestlandet gjennom Vestlandsprogrammet. 

Prosjektet  er et samarbeid mellom  torskeoppdretterne på Vestlandet, fiskehelsemiljøene  og   forskningsmiljøene som i fellesskap forsøker å løse viktige  problemer knyttet til næringen, skriver Nettverket "Sats på torsk" i en melding på nettverkets hjemmeside. Nettverket Sats på torsk jobber for å fremme utvikling av fangstbasert og oppdrettet torsk. Sats på torsk utvikler statistikk for bransjen, koordinering og formidling av FoU.

Fokuserte områder

Fokus i 2009 er rettet mot yngelkvalitet, svinn generelt og problemer knyttet til tarmslyng og bakteriesykdommer Francisellose. Oppdretterne  har bidratt til undersøkelser gjennom datainnsamling  som har foregått i løpet av våren 2009. For å få en oversikt over  problemer med tarmslyng har hvert av matfiskanleggene gjennomgått dødfisken sin en gang i ulken og registrert dødsårsaker. Norsk Sjømatsenter har opparbeidet dataene og presenterte disse på møtet.

Yngelkvalitet har vært et viktig fokusområde i hele prosjektperioden og yngelprodusentene har sendt inn prøver fra produksjonen som vil bli brukt til å lage en standard for kvalitetsvurderinger for torskeyngel.  Gjennom samarbeid med Ingrid Lein fra Nofima Marin har yngel oppdretterne kunnet sende yngel til røntgen fotografering for  tidlig påvisning av deformiteter.

Vaksineforsøk

Claudia Maira presenterte  vaksineforsøk på torsk med  vurdering av bivirkninger etter vaksinering  med oljebaserte vaksiner. De har også utviklet en forsøksvaksine for Francisellose som de ønsker å teste ut i feltforsøk i samarbeid med oppdrettere som er interessert. 

Besøkte Atlantic Codfarms

Spennende var det  også å  besøke  et av matfiskanleggene til Atlantic Codfarms med 500.000 fisk i anlegget, skriver Grethe Rønnevik Adoff, i Nettverket Sats på torsk, avslutningsvis i meldingen.