Lighthouse vil kjøpe ut småaksjonærene

Lighthouse Caledonia ASA ønsker å kjøpe ut de minste aksjonærene, fremgår det av en børsmeldingen fra selskapet i dag.

Børsmeldingen omhandler ellers for det meste endringer av regnskapet for 2007.

Lighthouse Caledonia ASA har 11.980 aksjonærer, hvorav så mange som rundt 10.230 av disse eier aksjer for mindre enn 500 kroner. Dette gjør det kostbart å sende ut årsrapporter direkte til alle aksjonærene.

Selskapet vil derfor i nær fremtid sette frem et forslag til alle aksjonærene med aksjeverdi 500 kroner eller mindre, om å kjøpe tilbake aksjene for markedspris eller høyere.

LHC skriver følgende i børsmeldingen hvor notatet er vedlagt:

«Lighthouse Caledonia ASA has released a Q & A in order to further clarify and explain the restatement of the Company's 2007 financial accounts and certain other Company matters.  Lighthouse Caledonia ASA will continue its commitment to provide full transparency and accountability to its shareholders and the market consistent with sound corporate governance principles».