Lakserekord i første kvartal

Oppstykket laksefilet på transportbånd. Foto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

Eksporten av laks var i første kvartal 2010 på rekordhøye 6,5 milliarder kroner.

Dette er en vekst på 37 prosent sammenlignet med fjoråret, viser tall fra Eksportutvalget for fisk.

– Veksten i lakseeksporten skyldes både volumøkning og prisoppgang. Utviklingen skriver seg fra generell økt etterspørsel etter laks globalt og redusert konkurranse.

Det sier Paul Aandahl, markedsanalytiker i Eksportutvalget for fisk, i en pressemelding.

Eksportandelen til EU reduseres

Selv om eksporten til EU øker i verdi med 23 prosent i første kvartal til 4,3 milliarder kroner så reduseres eksportandelen til EU. 65 prosent av den norske lakseeksporten i første kvartal gikk til EU, mens tilsvarende andel i fjor var på 72 prosent.

Årsaken til nedgangen i eksportandel til EU er sterk vekst i eksporten til USA, Asia og Øst-Europa.

Kraftig vekst i eksporten til USA

Problemene i laksnæringa i Chile har ført til en kraftig økning i eksporten av norsk laks til USA. I første kvartal i år er det eksportert laks for 512 millioner kroner til USA, en økning på 308 millioner kroner eller 151 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Fersk og fryst filet er hovedproduktene til USA.

Asia øker

Hittil i år er veksten i lakseeksporten til Asia på 53 prosent eller 307 millioner kroner.

Sterkest vekst var det for eksport til Hong Kong og Kina, med henholdsvis 63 og 60 millioner kroner.

Stor økning for laks til Russland

Lakseeksporten til Russland endte på 568 millioner kroner i førstekvartal. Dette utgjør en vekst på 221 millioner kroner eller 64 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor.

Russland er vårt tredje største eksportmarked, og vårt største marked utenom EU. Fersk laks med hode blir stadig viktigere for eksporten til Russland og i første kvartal i år utgjorde dette produktet over 90 prosent av eksportverdien.

Redusert eksport av ørret

I første kvartal minket eksporten av ørret med 49 millioner til 419 millioner kroner. Dette som følge av en volumnedgang på 27 prosent til 11.581 tonn. Prisen for fersk ørret økte med 8,77 kroner til 37,06 kroner per kilo i gjennomsnitt i første kvartal.

Etter mer enn tidobling i eksporten til Kina, er landet klatret opp som nest viktigste ørretmarked etter Russland.