Får lakseyngel nok vitamin K i fôret?

Christel Krossøy disputerer tirsdag 30. juni for PhD-graden ved UiB med avhandlingen: ”Vitamin K in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.) with emphasis on bone”.

Utvikling av beindeformiteter er et tilbakevendende problem for oppdrettsnæringen, og fører årlig til nedklassifisering av fisk og store økonomiske tap. Ernæring, vanntemperatur og rask vekst er risikofaktorer som mistenkes å spille en rolle for riktig beinutvikling hos laks. Avhandlingen har til hensikt å øke kunnskapen om vitamin K og dets innvirkning på beinutvikling og beinhelse hos Atlantisk laks, samt å evaluere minimumsbehovet for vitamin K hos lakseyngel, skriver Universitetet i Bergen (UiB).

Syntetisk vitamin K

Fôret er fiskens viktigste kilde til vitamin K. De stabile naturlige vitamin K kildene er for kostbare til å bli benyttet i fiskefôr, og fôret blir derfor tilsatt syntetiske former av vitamin K kalt menadion, ofte i form av MNB (menadion nicotinamid bisulfitt) og MSB (menadion natrium bisulfitt). Begge former er relativt ustabile, og det er usikkert hvor mye som går tapt i fôrproduksjon og lagring. Våre fôranalyser viste et stort tap av menadion i prosessen. Likevel fant vi en sammenheng mellom mengde MNB i dietten og vevskonsentrasjonen av den aktive metabolitten menakinon-4. Dette tydeliggjør at menadion er tilgjengelig som vitamin K kilde for laksen. Undersøkelser av de vitamin K-avhengige proteinene osteokalsin, matriks Gla-protein og γ-glutamylkarboksylase viste at disse var uttrykt i beinvev, noe som bekrefter at vitamin K er involvert i beinmetabolismen hos laks.

Evaluering

For å evaluere vitamin K behovet fikk lakseyngel i ferskvann åtte ulike dietter tilsatt 0- 50 mg menadion (tilsatt som MNB) per kg fôr. Alle gruppene hadde god vekst og helse gjennom hele forsøksperioden sammenlignet med kommersiell oppdrett, og det ble ikke registrert forskjeller i utvikling av beindeformiteter mellom gruppene.

Resultatene fra avhandlingen viste at også den fisken som ikke fikk tilsatt syntetisk vitamin K i fôret fikk nok, noe som tyder på at de naturlige forekomstene av vitamin K i fôringrediensene (~0,1 mg/kg), er nok til å opprettholde god vekst og beinhelse hos Atlantisk laks i ferskvannsfasen.

Personalia

Christel Krossøy er født i 1978 og oppvokst på Askøy i Hordaland. Hun fullførte cand. scient. graden i celle- og utviklingsbiologi ved Universitetet i Bergen høsten 2004, og har siden våren 2005 arbeidet med PhD-graden i fiskeernæring ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).