Oppdretter avluser for fem millioner

Oppdrettsselskapet SinkaBerg-Hansen AS bruker alene rundt 5 millioner kroner årlig i kampen mot lakselus.

– Likevel vil jeg si at problemet er sterkt overdrevet. Vi har god kontroll på lakselusa, mener driftsansvarlig for oppdrettsvirksomheten i konsernet SinkaBerg-Hansen AS, John-Ove Sinkaberg i følge Trønder-Avisa.

Ved temperaturer over fire grader, telles lus en gang i måneden, og ved temperaturer over 10 grader må det telles hver 14 dag forklarer oppdretteren til avisa.

Oppdretteren må ha nøye kontroll med lusa og innrapportere resultatene til Mattilsynet. Dersom grenseverdier overskrides, får oppdretteren 14 dager på seg til å håndtere problemet.