Høgare eksportpris i veke 19

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp frå veke 18 til veke 19.

I veke 19 i 2010 var eksportprisen for fersk laks 39,51 kroner per kilo, ein oppgang på 1,6 prosent samanlikna med ei veke tidlegare. Det syner tal som Statistisk sentralbyrå la fram i dag.

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 19, enda på 10.533 tonn, ein nedgang på 10,6 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 11.785 tonn.

I veke 19 vart det eksportert 499 tonn frosen laks, og prisen var 38,07 kroner per kilo.

Fersk laks Frosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
19 10 533 39,51 499 38,07
18 11 785 38,87 454 38,26
17 10 955 38,62 462 39,32
16 11 073 37,92 373 39,43
15 11 632 39,60 530 37,97
14 9 929 39,26 302 37,57
13 7 751 38,46 383 37,22
12 13 320 35,12 667 37,97
11 11 921 36,65 584 36,76
10 11 640 35,87 652 35,38
9 10 902 35,37 508 35,53
8 9 293 33,76 654 35,54
7 10 891 34,88 917 35,49
6 10 929 34,23 883 33,72
5 10 826 31,84 982 33,02
4 10 967 29,69 1 098 31,86
3 10 891 28,92 1 003 31,70
2 11 808 28,17 674 32,08
1 11 067 29,82 456 32,54