Eksporterte laks for 10,7 milliarder kroner

Eksporten av laks økte med 2,4 milliarder kroner eller 29 prosent til 10,7 milliarder kroner 1. halvår 2009 målt mot samme periode i fjor.

Det er første gang eksportverdien av laks passerer 10 milliarder kroner i et halvår viser ferske tall fra Eksportutvalget for fisk (EFF). I juni økte eksporten med 665 millioner kroner eller 47 prosent til 2,1 milliarder kroner, melder EFF.

- Den kolossale veksten i lakseeksporten viser at norsk havbruk har vært godt posisjonert til å ta økte markedsandeler, og å høste prisgevinst, i et laksemarked preget av global nedgang på tilbudssiden, sier adm. dir. Terje E. Martinussen i Eksportutvalget for fisk.

Fersk laks: Sterk prisvekst

Eksportprisen for fersk laks var første halvår kr 31,70 som er kr 5,44 høyere enn samme periode i fjor. I juni var snittprisen kr 35,24 som er kr 8,78 høyere enn juni i fjor.

Frankrike og Polen er de markedene som kjøper mest fersk laks fra Norge. Frankrike kjøpte fersk laks for 1,4 milliarder kroner første halvår i år som er opp 23 prosent. Polen, som har en stor bearbeidingsindustri, økte sin import av laks fra Norge med 38 % til i overkant av en milliard.

Økt eksportvolum til EU, ned til Øst-Europa

Totalt økte eksporten av laks med 8 prosent til 362 tusen tonn rund vekt.

Til EU økte eksporten med 7 prosent første halvår til totalt 265 tusen tonn. Øst-Europa redusert sin import med 6 prosent til totalt 36 tusen tonn. 

Økt eksport til Asia

Eksporten til Asia økte med 4 prosent til 40 tusen tonn (rund vekt). Målt i verdi økte eksporten med 26 prosent til 1,3 milliarder kroner. Japan, Hong Kong og Kina er største kjøpere av laks fra Norge. Til Japan økte eksporten med 29 prosent til 460 millioner kroner. Hong Kong økte med 37 prosent til 225 millioner kroner mens Kina første halvår endte på 134 millioner kroner som er opp 32 prosent.

Kolossal vekst til USA

Eksport av laks til USA økte med hele 277 prosent til en samlet verdi på 612 millioner kroner første halvår. Volumet økte i samme periode med 238 prosent til nesten 16 tusen tonn (rund vekt). Det er fersk filet som utgjør den største verdien og veksten til USA.