– Villaksens kollektive selvmord

Ny doktorgrad: Jan Grimsrud Davidsen forsvarte 4. juni 2010 doktorgraden ved UiT, med en avhandling som blant annet slår fast at smolten i nord vandrer både dag og natt.

Jan Grimsrud Davidsen. Foto: UiTJan Grimsrud Davidsen. Foto: UiT- Villaksens vandring mellom elv og hav er et kollektivt selvmord. I min avhandling har jeg ved bruk av avansert teknologi, fulgt villaks i Nord-Norge på denne farlige reisen, forteller Jan Grimsrud Davidsen (bildet) i en pressemelding fra Universitetet i Tromsø (UiT).

Fredag 4. juni 2010 forsvarte han avhandlingen «Effects of environmental factors on migratory behaviour of northern Atlantic salmon» for dr.phil.-graden ved UiT.

Bakgrunnen for avhandlingen, er at villaksen er i kraftig tilbakegang i store deler av sitt utberedelsesområde. Men til tross for at man i Nord-Norge har noen av de mest produktive lakseelvene i verden, slik som Tanaelva og Altaelva, finnes det lite kunnskap om laksens migrasjonsatferd i Nord-Norge.

Kunnskap om hvordan miljøet påvirker laksen under dens vandringer, er viktig for å kunne vurdere effekter av klimatiske endringer og menneskelige inngrep i laksens leveområder. Grimsrud Davidsen har derfor fulgt laksens vandringer til og fra havet, og beregnet dens sjanse for å overleve de første dagene i sjøen.

Hver vår vandrer laksesmolten mot sjøen for å spise seg stor og feit. Denne smoltutvandringen er det mange fiskespisende rovdyr som venter på. Det er derfor viktig for laksen å utnytte sitt lokale miljø, som eksempelvis lys og strømforhold, for å kunne gjemme seg eller å stikke av. Den suksessfulle laksen vil, etter en eller flere vintrer i havet, returnerer til barndomselven for å gyte, og med det bidra til å sikre fremtidens generasjoner.

Vandrer både dag og natt - i nord

Ved hjelp av undervannsvideokameraer og elektroniske fiskemerker, har Grimsrud Davidsen kartlagt deler av denne vandringsatferden hos laks fra Altaelva og Tanaelva.

Resultatene viser at villaksen i nord, i motsetning til villaks lenger sør, vandrer mot havet både dag og natt, og dermed øker muligheten for raskere å nå trygt frem til beiteområdene i havet. Studiene viste også at så mye som 25 prosent av smolten døde i løpet av de første dagene i sjøen.

Den voksne laksen fulgte land da den returnerte til fjorden, satte ned farten og svømte nærmere overflaten. Dette kan skyldes, at den bruker brakkvannslaget for å lukte seg frem til rett elvemunning. Men samtidig gjør det laksen sårbar for inngrep og fiske langs kysten.

Personalia
Jan Grimsrud Davidsen ved ved institutt for Arktisk og Marin Biologi (AMB) ved Universitetet i Tromsø (UiT), er født 15. mars 1975 i Kerteminde i Danmark. Han er utdannet ferskvannsbiolog ved UiT og har spesielt jobbet med økologi og vandringsatferd hos anadrom laksefisk i Nord-Norge, Hardangerfjorden og i Fraser River i Canada.