Lågare eksportpris i veke 22

Sushi. Foto: Ragge Strand / Norwegian Seafood Council
Sushi. Foto: Ragge Strand / Norwegian Seafood Council

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned frå veke 21 til veke 22.

I veke 22 i 2010 var eksportprisen for fersk laks 38,03 kroner per kilo, ein nedgang på 4,1 prosent samanlikna med ei veke tidlegare. Det syner tal som Statistisk sentralbyrå la fram i dag.

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 22, enda på 12.513 tonn, ein oppgang på 8,5 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 11.535 tonn.

I veke 22 vart det eksportert 576 tonn frosen laks, og prisen var 45,21 kroner per kilo.

Fersk laks Frosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
22 12 513 38,03 576 45,21
21 11 535 39,65 531 41,23
20 10 629 41,78 332 40,10
19 10 533 39,51 499 38,07
18 11 785 38,87 454 38,26
17 10 955 38,62 462 39,32
16 11 073 37,92 373 39,43
15 11 632 39,60 530 37,97
14 9 929 39,26 302 37,57
13 7 751 38,46 383 37,22
12 13 320 35,12 667 37,97
11 11 921 36,65 584 36,76
10 11 640 35,87 652 35,38
9 10 902 35,37 508 35,53
8 9 293 33,76 654 35,54
7 10 891 34,88 917 35,49
6 10 929 34,23 883 33,72
5 10 826 31,84 982 33,02
4 10 967 29,69 1 098 31,86
3 10 891 28,92 1 003 31,70
2 11 808 28,17 674 32,08
1 11 067 29,82 456 32,54