Undersøkte hormonell regulering hos laks

Ny doktorgrad: Anne-Grethe Gamst Moen disputerer 25. juni 2010 for ph.d.-graden ved UiB, med en avhandling om hormonell regulering av appetitt og energilikevekt hos atlantisk laks.

Gamst Moen (bildet) sin avhandling har fått tittelen: «Neuroendocrine control over energy homeostatic pathways in Atlantic salmon», skriver Universitetet i Bergen (UiB) i en pressemelding.

Anne-Grethe Gamst Moen. Foto: UiB Anne-Grethe Gamst Moen. Foto: UiB Kontroll av appetitt involverer et stort antall appetittregulerende faktorer i hjernen, som også er nøkkelfaktorer i fordøyelsen. Hjernen mottar både kort- (appetitt) og lang-tids (energibalanse) hormonelle signaler fra kroppsvev og produserer som et resultat små signalproteiner (neuropeptider) som vil enten stimulere (oreksigenisk) eller begrense (anoreksigenisk) appetitt og matinntak.

I avhandlingen undersøkes flere ulike hormoner og neuropeptider, som hos pattedyr er kjente signalmolekyler til de deler av hjernen som er involvert i reguleringen av appetitt og energibalanse. Avhandlingen viser at disse hormonene og neuropeptidene også finnes hos atlantisk laks, og er påvirket av kort-tid men ikke lang-tids reduksjoner i mat tilgjengelighet. For å videre forstå denne reguleringen, administrerte man eksternt leptin, som er kjent for å påvirke appetitt og energilikevekt i pattedyr, og så videre på hvordan disse påvirket andre neuropeptider i hjernen. Resultatene viste at eksternt administrert leptin kan ha en anorektisk effekt på fôrinntak, og med påfølgende vekstreduksjon hos atlantisk laks.

Mekanismene involvert i denne prosessen, er etablert allerede tidlig i utviklingen i embryo og larve, og viser store likheter med mekanismer kjent fra pattedyr. På grunnlag av dette er det for første gang mulig å foreslå en modell for appetittutviklingen hos atlantisk laks.

I doktorgradsarbeidet er det identifisert flere hormoner og neuropeptider som virker i hjernen til laks, og som vil være til stor hjelp i å prøve å forstå reguleringen av appetitt og energibalanse hos atlantisk laks. Denne typen forskning har relevans til en rekke kjente problemer i akvakultur, knyttet til ønske om bedre vekst og appetitt ved startfôring, råvareproblematikk, tidlig kjønnsmodning, energifordeling og fedme.

Personalia
Anne-Grethe Gamst Moen er født på Senja i 1978 og fullførte i 2002 Fiskerikandidatutdanningen ved Fiskerihøyskolen i Tromsø. Siden mai 2006 har hun arbeidet med doktorgraden ved Institutt for Biologi ved Universitetet i Bergen.