- Forskning i akvakultur gir verden mer mat

Fisk og sjødyr blir stadig viktigere som proteinkilde for mennesker. Akvakultur av, i hovedsak fisk og skalldyr, produserer i dag omkring 44 prosent av all animalsk protein på kloden.

I løpet av de neste 30-40 år kan vi regne med enn fordobling av jordens befolkning.

Tilgangen på avanserte forskningsmetoder, kamp om finansieringen og bred konkurranse fra genforskningen på landdyr, bakterier, trær og planter vil innvirke på ressursene til akvakulturforskningen i årene som kommer.

- For lite mat uten akvakulturforskningen

Ubalansen i verdens matproduksjon, fører til at industrilandene vil få nok tilskudd av proteiner fra fisk og sjødyr i kostholdet, mens utviklingslandene får et underskudd på mat som ikke utelukkende kan oppveies av kultiveringen av levende organismer i vann, skriver Høgskolen i Bodø på sine nettsider.

Genomics in Aquaculture 2009 i Bodø

- Kartleggingen av genene til fisk og skalldyr er i dag ekspansiv, men hvor mye feltet vil ekspandere er stadig et spørsmål om teknologi og finansiering, sa professor Zahnjiang (John) Liu ved Auburn University i USA i sitt foredrag under akvakulturkonferansen «Genomics in Aquaculture 2009» ved Høgskolen i Bodø, skriver høgskolen.

Effektiv genforskning

Til nå har genforskningen i akvakultur vært konsentrert om kommersielle arter som laksefisker, mallefisker, østers, reker, eller talpia (afrikansk ferskvannsfisk).

Effektiv genforskning innen en rekke disipliner vil i større grad basere seg på Annen Generasjons sekvensieringsteknologi som ved hjelp av kraftige datamaskiner kartlegger arveinformasjonen (genomet) i en organismes DNA.

- Akvakulturforskningen vil fortsette å gi betydelige bidrag til utviklingen av nye biokjemiske og molekylære forskningsmetoder. som kan avdekke mer av genenes komplekse egenskaper, sa professor Liu.

Foredragene publiseres

Genomics in Aquaculture 2009 er et samarbeid mellom havbruksmiljøet på høgskolen, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning og det greske havforskningsinstituttet.

Sponsorer har vært Norges Forskningsråd og tidskriftet Comparative Biochemistry and Physiology Genomics and Proteomics, som også vil publisere foredragene etter forskerkonferansen i akvakultur ved Høgskolen i Bodø, opplyser høgskolen.