Høgare eksportpris i veke 24

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp frå veke 23 til veke 24.

I veke 24 i 2010 var eksportprisen for fersk laks 38,74 kroner per kilo, ein opp på 4,3 prosent samanlikna med ei veke tidlegare. Det syner tal som Statistisk sentralbyrå la fram i dag.

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 24, enda på 12.639 tonn, ein oppgang på 7,3 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 11.780 tonn.

I veke 24 vart det eksportert 993 tonn frosen laks, og prisen var 43,12 kroner per kilo.

Fersk laks Frosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
24 12 639 38,74 993 43,12
23 11 780 37,16 874 43,04
22 12 513 38,03 576 45,21
21 11 535 39,65 531 41,23
20 10 629 41,78 332 40,10
19 10 533 39,51 499 38,07
18 11 785 38,87 454 38,26
17 10 955 38,62 462 39,32
16 11 073 37,92 373 39,43
15 11 632 39,60 530 37,97
14 9 929 39,26 302 37,57
13 7 751 38,46 383 37,22
12 13 320 35,12 667 37,97
11 11 921 36,65 584 36,76
10 11 640 35,87 652 35,38
9 10 902 35,37 508 35,53
8 9 293 33,76 654 35,54
7 10 891 34,88 917 35,49
6 10 929 34,23 883 33,72
5 10 826 31,84 982 33,02
4 10 967 29,69 1 098 31,86
3 10 891 28,92 1 003 31,70
2 11 808 28,17 674 32,08
1 11 067 29,82 456 32,54