Høyeste lakseeksport noensinne

Eksporten av laks endte på 13,9 milliarder kroner i første halvår 2010, 3,3 milliarder kroner mer enn i tilsvarende periode i fjor.

Økningen som er på 31 prosent, gir den høyeste eksportverdien som noen gang er registrert for et første halvår, skriver Eksportutvalget for fisk (EFF).

– Veksten i lakseeksporten skyldes både volumøkning og prisoppgang. Utviklingen skriver seg fra sterk etterspørsel etter laks globalt og redusert konkurranse, sier Paul Aandahl, markedsanalytiker i EFF

For juni måned ble det også satt ny rekord for laksen. Da økte eksporten med 793 millioner kroner, eller 39 prosent, til 2,8 milliarder kroner.

– Mediemessig har oppdrettslaksen og bekjempelse av lakselus hatt stor oppmerksomhet i Norge i 2010. I det internasjonale mediebildet er det med unntak av en dokumentar på fransk tv viet lite oppmerksomhet til disse temaene utenfor landets grenser. Vi ser alvorlig på den kritikken som er framsatt, men ser så langt ingen negativ utvikling i kjøpsmønster eller preferanse for norsk laks, sier kommunikasjonsdirektør Christian Chramer i Eksportutvalget for fisk.

Høy kilopris

Eksportprisen for fersk hel laks var første halvår kr 36,15, som er 4,44 kroner høyere enn samme periode i fjor. I juni var snittprisen kr 38,53, som er 3,24 kroner høyere enn juni i fjor. Frankrike og Polen er fortsatt de største eksportmarkedene for fersk hel laks fra Norge. Til Frankrike gikk det fersk hel laks for 1,6 milliarder kroner første halvår i år, som er en økning på 9 prosent sammenliknet med året før. Eksporten til Polen økte med 25 prosent til 1,3 milliarder kroner.

Vekst i eksporten av laksefilet

Første halvår økte eksportverdien på fersk filet med 55,5 prosent til 1,8 milliarder kroner, og fryst filet økte med 43,5 prosent til 1 milliard kroner.

I juni var eksportprisen på fersk filet kr 58,92, som tilsvarer en økning på 9,64 kroner, og eksportprisen på fryst filet var kr 68,55 som er en økning på 3,62 kroner. Eksportverdien på fersk filet økte med 62 prosent til 364 millioner kroner, og fryst filet økte med 43 prosent til 197 millioner kroner sammenliknet med samme måned i fjor.

Sterk vekst i eksporten til Russland

Eksportverdien av laks til Russland var første halvår 1,2 milliarder kroner. Dette er en økning på 60 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Volumet økte til 36 218 tonn, som utgjør en økning på 39 prosent. I juni økte eksporten med 119 millioner kroner, eller 82 prosent, og Russland er dermed det neste største eksportmarkedet for norsk laks.

Økt eksport av filet til USA

Eksportverdien av laks til USA økte med hele 104 prosent, til en samlet verdi på 1,1 milliarder kroner første halvår. I juni økte eksportverdien med 135 prosent sammenliknet med året før.

Den sterke veksten til USA skyldes økt eksport av laksefilet. Eksporten av fersk laksefilet til USA i første halve år økte med 101 prosent til 722 millioner kroner, mens fryst laksefilet økte med 138 prosent til 306 millioner kroner.

Nedgang i eksport av ørret

Eksportverdien av ørret ble i første halvår redusert med 22 prosent til 736 millioner kroner målt mot samme periode i fjor. Det største eksportmarkedet for ørret var Russland som ble redusert med 6 938 tonn eller 41,6 prosent.

I juni ble det totale eksportverdien av ørret redusert med 28 prosent til 120 millioner kroner, og i samme periode ble tilførselen av ørret til Russland redusert med 50 prosent.