Får igjen eksportere laks til Russland

Den russiske veterinærtjeneste opphever importrestriksjoner for to oppdrettsvirksomheter.

Den russiske veterinærtjenesten opphever importrestriksjonene for oppdrettsvirksomhetene F 480 Grieg Seafood Finnmark AS og H 82 Bremnes Seashore AS, og fra 15. juli kan virksomhetene igjen eksportere til Russland.

Det er snart 1 år siden at den russiske veterinærtjenesten innførte begrensninger på fisk fra H 82 Bremnes Seashore AS og F 480 Grieg Seafood Finnmark AS av ulike årsaker.

Begge virksomhetene har vært inspisert og fulgt opp av Mattilsynet. Det er på bakgrunn av tilfredsstillende inspeksjonsresultater samt anmodning sendt av Mattilsynet til den russiske veterinærtjenesten at restriksjonene for F 480 og H 82 nå oppheves, uttaler Mattilsynet.

Dette innebærer at det nå er 24 virksomheter som kan eksportere oppdrettet laksefisk til Russland.