Lakseeksporten slår alle rekorder

Det ble eksportert laks for 21,9 milliarder kroner i løpet av årets første ni måneder.

Eksporten av laks økte med 5,1 milliarder kroner til 21,9 milliarder kroner i årets første ni måneder, målt mot samme periode i fjor. Økningen som er på 30 prosent gir den høyeste eksportverdien som noen gang er registrert per tredje kvartal. Veksten er også tidenes største økning i eksportverdi for laks.

- Veksten i lakseeksporten skyldes både volumøkning og prisoppgang. Utviklingen skriver seg fra sterk etterspørsel etter laks globalt og redusert konkurranse, sier Paul Aandahl, markedsanalytiker i Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

For september ble det også satt ny rekord for laksen. Eksporten økte med 737 millioner kroner, eller 34 prosent, til 2,9 milliarder kroner. Dette er den høyeste eksportverdien som er målt i en enkelt måned.

Fortsatt høy laksepris

Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks var per tredje kvartal kr 37,17, som er 5,24 kroner høyere enn i samme periode i fjor. I september var snittprisen kr 37,38, som er 7,89 kroner høyere enn september 2009. Prisen var samtidig 2,41 kroner ned fra forrige måned.

EU markedet er fortsatt størst, men andre regioner øker mer

EU-markedet er Norges viktigste laksemarked med kjøp av 2/3 av den norske lakseeksporten målt i verdi. Hittil i år har eksportverdien til EU økt med 21 prosent. Til sammenligning har eksportverdien til Øst-Europa økt med 69 prosent, mens verdiøkningen til Asia og USA er på henholdsvis 41 prosent og 76 prosent.

Frankrike er det største markedet for norsk laks i EU, men eksporten til land som i stor grad videreforedler den norske laksen øker mest. Økningen til Polen og Danmark er på henholdsvis 568 millioner og 441 millioner kroner, mens veksten i eksporten til Litauen var på 427 millioner kroner. Dette var mer enn en fordobling fra året før.

Sterk vekst i eksporten til Russland

Eksportverdien av laks til Russland var i årets ni første måneder på 2 milliarder kroner. Dette er en økning på 748 millioner kroner fra i fjor på samme tid. Russland er dermed det tredje største eksportmarkedet for norsk laks etter Frankrike og Polen.

Størst vekst til USA

Eksportverdien av laks til USA økte med hele 82 prosent, til en samlet verdi på 1,7 milliarder kroner per tredje kvartal. Veksten hittil i år er på 773 millioner kroner. Dette er den sterkeste veksten til noe enkeltmarked i perioden. Økningen til USA skyldes eksportvekst av laksefilet.

Nedgang i eksport av ørret

Eksportverdien av ørret ble i tredje kvartal redusert med 24 prosent til 1,1 milliard kroner målt mot samme periode i fjor. Det største eksportmarkedet for ørret er Russland som ble redusert med 29 prosent til 572 millioner kroner. Kina er nest største marked med en eksportverdi på 98 millioner kroner. Mens fersk ørret er det viktigste ørretproduktet til Russland, er fryst ørret det viktigste til Kina.