Forsker på forebyggende tiltak

Skretting ARC får støtte fra IRIS til forskning på forebyggende tiltak mot lakselus.

Linda Jensen fra Skretting og Fiona Provan fra IRIS. Foto: J. I. Haga / SkrettingLinda Jensen fra Skretting og Fiona Provan fra IRIS. Foto: J. I. Haga / SkrettingSkretting Aquaculture Research Centre (ARC) har tatt initiativ til et forskningsprosjekt i samarbeid med IRIS. Formålet er å komme lakselusa til livs gjennom naturlige tilskudd i kostholdet til laksen.

Prosjektet har fått tilsagn om støtte fra Regionalt forskningsfond Vestlandet under utlysningsrammen for bærekraftig matproduksjon. Det er søkt om 750.000 kroner i støtte fra forskningsfondet. Prosjektrammen er totalt på over 1,5 millioner. Formålet med prosjektet er å utforske naturlige fôringredienser som kan styrke oppdrettsfisken slik at den blir mer motstandsdyktig mot lus, melder Skretting.

Styrker laksens naturlige forsvar

Det er Linda Jensen ved Skretting ARC som er leder for prosjektet. Hun er i ferd med å ta en doktorgrad med skinn og slim hos laks som tema. Slimlaget som dekker fiskeskinnet er nemlig en av fiskens viktigste forsvarsbarrierer mot sykdom og parasitter.

- Vi vet fra tidligere forskning at det er mulig å styrke dette slimlaget hos laks ved å tilføre spesielle ingredienser i fôret den spiser. På den måten kan vi gjøre fisken mer motstandsdyktig mot lakselus og redusere behovet for medisinsk behandling. I dette prosjektet vil vi se nærmere på hvorfor disse ingrediensene virker på fisken som de gjør slik at vi kan finne måter å forsterke effekten, forklarer Jensen.

Helsefôr

Prosjektet bygger videre på tidligere forskning fra Skretting ARC som har blitt brukt til å utvikle såkalte helsefôr eller funksjonelle fôr.

- I dette forsøket vil vi ta oss god tid til å teste ut ingredienser vi har tro på før vi tar det videre til såkalte smitteforsøk. De innledende forsøkene vil utføres ved Skretting ARCs forsøksstasjon på Lerang i Rogaland, mens smitteforsøkene mest sannsynligvis vil gjennomføres i Skottland. Resultatene vi får vil så snart som mulig implementeres i nye eller eksisterende helsefôr, sier Jensen.

Proteomikkanalyser

Linda Jensen har valgt å samarbeide med seniorforsker Fiona Provan fra IRIS om prosjektet. Provan driver forsking innenfor fagfeltene proteinkjemi, plante-biokjemi og fiskehelse. Samarbeidet har åpnet muligheten for å ta i bruk en forskningsmetode som ellers stort sett brukes i humanhelse, nemlig proteomikkanalyser.

- Proteomikkanalyser viser endringer i proteinsammensetningen. Innenfor humanhelse brukes det blant annet til å diagnostisere livmorhalskreft. IRIS er alene i Norge om å bruke denne metoden i havbrukssammenheng, forteller Provan.

Innovativt

IRIS har nylig gått til anskaffelse av et nytt massespektrometer som gjør at de sitter med noe av det beste utstyret i Norge for å foreta proteomikkanalyser. I lakselusprosjektet brukes instrumentene til å analysere slim og blodplasma fra laksen. Forskerne ser da etter såkalte markører som gir en indikasjon på om fisken har styrket sitt naturlige forsvar gjennom å utvikle et tykkere slimlag som gjør det vanskeligere for lusa å feste seg på.

- Dette er et nytt anvendelsesområde for proteomikkanalyser og vi ser på det som ganske innovativt. Jeg er veldig glad for at vi kan anvende denne teknologien i et prosjekt med en såpass matnyttig og bærekraftig profil, sier Provan.