Kraftig nedgang for eksportprisen

Del saken

I veke 31 2009 var eksportprisen for fersk laks 34,21 kroner per kilo, ein nedgang på 9,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 31 enda på 9 966 tonn, ein oppgang på 2,6 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 9 717 tonn, syner tal frå Statistisk sentralbyrå.

I veke 31 vart det eksportert 395 tonn frosen laks og prisen var 37,76 kroner per kilo.
 

Veke 

Fersk laks

(03021201, 03021202)

Frosen laks

(03032201, 03032202)

Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
 

31

9 966

34,21

395

37,76

 

 

 

 

 

30

9 717

37,97

452

35,97

29

9 538

38,36

396

37,06

28

9 215

36,65

431

36,49

27

10 580

36,10

499

37,24

26

10 779

35,73

427

34,49

25

11 039

36,76

458

35,24

24

10 301

35,03

604

35,36

23

9 428

33,15

446

35,91

22

11 275

35,55

506

35,87