Grieg Seafood overtar Erfjord Stamfisk

Del saken

Grieg Seafood har i dag inngått avtale om kjøp av de resterende 51,3 prosent av aksjene i Erfjord Stamfisk AS.

Aksjene kjøpes fra Erfjord Næringsutvikling AS for 45 millioner kroner, og selskapet vil etter transaksjonen eie 100 prosent av Erfjord Stamfisk, opplyser Grieg Seafood ASA i en børsmelding.

Transaksjonen betinger at Konkurransetilsynet ikke stiller vesentlige vilkår for overtakelsen i henhold til Konkurranseloven. Transaksjonen forventes gjennomført medio februar 2011.

Erfjord Stamfisk hadde i 2010 en omsetning på ca 109 millioner kroner og et driftsresultat på ca. 23 millioner kroner. Netto rentebærende gjeld var pr. 31.12.2010 på ca 25 millioner kroner.

Erfjord Stamfisk har 3 stamfiskkonsesjoner og 1 FoU konsesjon og er lokalisert i Suldal kommune i Rogaland. De to siste stamfiskkonsesjonene ble tildelt i 2010. I 2010 solgte Erfjord Stamfisk ca. 68 mill. rognkorn og hadde et slaktevolum på ca. 1 800 tonn laks (gwe). I 2011 forventes tilsvarende et slaktevolum på 1 800 tonn (gwe).

Erfjord Stamfisk eier 27,5 prosent av avlsselskapet SalmoBreed. Videre eier Erfjord Stamfisk 34 prosents av Salten Stamfisk i Nordland.

Erfjord Stamfisk vil bli konsolidert og rapportert som en del av region Rogaland fra Q1 2011. Frem til og med 2010 er Grieg Seafoods andel av Erfjord Stamfisk rapportert som tilknyttet selskap under finansielle poster.