Bakkafrost kjøper Havsbrún

Den færøyske lakseoppdretteren Bakkafrost har inngått en intensjonsavtale om å kjøpe P/f Havsbrún for 1,1 milliarder danske kroner.

Etter transaksjonen vil Bakkafrost kontrollere hele verdikjeden fra produksjon av laksefôr, til videreforedling av laks. Oppkjøpet vil øke produksjonen av oppdrettslaks med 7.000 tonn til totalt 40.000 tonn sløyd vekt i 2011, og med ytterligere oppside i de kommende årene, opplyser P/f Bakkafrost i en børsmelding.

Av kjøpesummen på 1,1 milliarder danske kroner, tilsvarende om lag 1,15 milliarder norske kroner, vil ca 403 millioner danske kroner gjøres opp med aksjer i P/f Bakkafrost, mens den resterende betalingen vil gjøres opp kontant, med en kombinasjon av nye låneopptak og trekk på eksisterende lånefasiliteter. Transaksjonen ventes å bli ferdig gjennomført rundt den 1. juni 2011.

Havsbrún er i dag den nest største aksjonæren i Bakkafrost, med 16,7 prosent av aksjene i selskapet. Disse aksjene vil bli brukt som betaling og Bakkafrost vil ikke utstede nye aksjer i forbindelse med oppkjøpet. For øvrig er Salmar ASA (SALM) den største aksjonæren i Bakkafrost.
 
Det færøyske selskapet P/f Havsbrún hadde i 2010 en omsetning på 823 millioner danske kroner, og oppnådde et driftsresultat på 238 millioner danske kroner. Selskapet er en internasjonalt kjent produsent av fiskemel, fiskeolje og fiskefôr. Bakkafrost har vært Havsbrúns største kunde, med kjøp av ca 60 prosent av det totale volumet av fiskefôr som Havsbrún solgte i 2010. P/f Havsbrún eier også 33,3 prosent av Hanstholm Fiskemelsfabrik AS i Danmark.

Havsbrún eier 78,1 prosent av aksjene i oppdrettsselskapene P/f Faroe Farming og P/f Viking Seafood.

Les også: Et nytt sterkt kvartal for Bakkafrost 21.02.2011