Grieg kjøper to lisenser på Shetland

Del saken

Grieg Seafoods datterselskap Grieg Seafood Hjaltland har inngått avtale om overtakelse av selskapene Skelda Salmon Farms Limited og G Duncan (Salmon) Limited.

De to selskapene har til sammen to lisenser og to lokaliteter med utstyr, opplyser Grieg Seafood ASA i en børsmelding.

Den totale utslippstillatelsen for de to lokalitetene tilsvarer 2,100 tonn, noe som tilsvarer et slaktevolum på ca 2,300 tonn gwe pr. generasjon.

- De to lokalitetene er lokalisert på sør-vest kysten av Shetland, i et av Grieg Seafood Hjaltlands eksisterende produksjonsområder, og passer derfor godt inn i Grieg Seafood Hjaltland's eksisterende driftsstruktur, fremholder selskapet i meldingen.

Det er per i dag ingen produksjon på de to lokalitetene, men de vil bli satt i drift fra våren 2012 i henhold til den gjeldende områdeplanen for dette produksjonsområdet. 

Kjøpsprisen for de to lisensene er GBP 2,19 millioner, tilsvarende ca 19,5 millioner norske kroner.