Endret soneforskrift mot krepsepest

Mattilsynet har gjort endringer i gjeldende soneforskrift for å bekjempe krepsepest i Glomma.

Endringen vil gjøre det mulig å åpne for båttrafikk gjennom Svanfoss sluse. Samtidig innføres det bestemmelser som skal hindre spredning av krepsepestsmitte fra Glomma til etablerte krepsebestander, blant annet i Mjøsa.

Bakgrunnen for endringen er at Veterinærinstituttet i en risikovurdering har kommet fram til at båttrafikk gjennom Svanfoss sluse kan tillates uten at det gir økt risiko for oppstrøms smittespredning av krepsepest. Forskriften er nå endret slik at restriksjonene for å hindre spredning av krepsepest ikke er mer omfattende enn nødvendig.

Forskriften er i tillegg endret slik at det tydeliggjøres at Mattilsynet har rett til å iverksette tiltak som ledd i overvåkning og bekjempelse av krepsepest.