BlackRock øker i Cermaq

Investeringsfondet BlackRock har kjøpt seg opp til over flaggegrensen på 5 prosent eierandel i Cermaq ASA.

BlackRock, Inc har den 24. juni kjøpt 117 677 stemmeberettigede aksjer Cermaq ASA, fremgår det av en børsmelding.

Ny beholdning etter kjøpet er 4.698.355 aksjer, tilsvarende 5,08 prosent av de stemmeberettigede aksjene i selskapet.

Primærinnsidere kjøpte aksjer

Generalforsamlingen i Cermaq ASA vedtok i mai 2006 et aksjeprogram der alle ansatte årlig kan kjøpe inntil 200 CEQ aksjer med 20 prosent rabatt beregnet ut fra sluttkurs på børs de tre siste dagene i tegningsperioden. For å ha nødvendige aksjer for gjennomføring av aksjeprogrammet for de ansatte i 2011, kjøpte Cermaq ASA 29.000 aksjer den 23. juni, til kurs kr 95,70 per aksje.

Samme dag solgte Cermaq 29.900 egne aksjer til kurs kr 77,27 per aksje i forbindelse med aksjekjøpsprogrammet, deriblant 200 aksjer til hver av 21 primærinnsidere i selskapet. Snittet av sluttkursene den 20., 21. og 22. juni ble kr 96,58.
 
Ny beholding av egne aksjer for Cermaq ASA etter salget er 3 656 aksjer.