Morpol øker inntjeningen

Del saken

Morpol ASA oppnådde i andre kvartal 2011 et resultat før skatt på 2,2 millioner euro, mot -1,8 millioner euro i andre kvartal i fjor.

Morpol ASA rapporterte et positiv driftsresultat (EBIT) før verdijustering av biomasse i andre kvartal 2011 på 11,7 millioner euro. Driftsresultatet for tilsvarende kvartal i fjor var negativt på 2,1 millioner euro. Råvareprisen på laks falt betydelig gjennom kvartalet. Imidlertid var gjennomsnittsprisen i kvartalet høy sammenlignet med historiske nivå.

Det fremgår av resultatrapporten for 2. kvartal 2011, som Morpol ASA la frem i dag.

Videreforedling 

Driftsinntektene innen videreforedling var 89,4 millioner euro sammenlignet med 83,4 millioner euro året før. Driftsresultatet innen videreforedling i andre kvartal 2011 var 2,6 millioner euro mot et tap på 2,1 millioner euro i tilsvarende kvartal 2010. Innkjøpsprisen på råvarer var lavere enn fjoråret. Dette, i tillegg til prisøkning til kunder resulterte i forbedret lønnsomhet sammenlignet med fjoråret. Høyere salgspriser førte til redusert etterspørsel og volumet ble redusert med 11 prosent.

Oppdrett

Driftsinntektene i oppdrettsdelen i andre kvartal var 34,6 millioner euro. Av dette var 10,2 millioner euro internsalg til Morpol sin videreforedlingsvirksomhet. Morpol hadde ikke oppdrettsvirksomhet i tilsvarende kvartal forrige år. EBIT før verdijustering av biomasse i andre kvartal 2011 var 10,0 millioner euro hvorav 7,7 millioner var generert fra Meridian Salmon i Storbritannia og 2,3 millioner fra Jøkelfjord Laks AS. Meridian Salmon oppnådde en EBIT per kilo på 1,6 euro av et salgsvolum på 4 917 tonn sløyd fisk og Jøkelfjord Laks oppnådde en EBIT per kilo på 1,7 euro av et salgsvolum på 1 348 tonn.

Høye driftsinntekter

Driftsinntektene i andre kvartal 2011 var 113,7 millioner euro, noe som er betydelig høyere enn i samme periode i fjor (83,4 millioner euro). Inntektsøkningen skyldes i hovedsak inntekter fra oppdrett i 2011 på 34,6 euro. Morpol hadde ingen oppdrettsvirksomhet i tilsvarende periode i fjor.

Til tross for at volumet for påskeperioden er inkludert i kvartalet, var det en reduksjon i videreforedlingsvolumet sammenlignet med fjoråret, men effekten av dette ble utlignet av økte salgspriser.

Redusert salgsvolum i kvartalet

Salgsvolumet i kvartalet, ekskludert kontraktproduksjon, gikk ned med 11 prosent sammenlignet med fjoråret, men prisøkninger til kunder i løpet av de siste 12 måneder har økt gjennomsnittlig salgspris. Salget av kaldrøkt laks var uendret sammenlignet med fjoråret i andre kvartal og spesialiteter økte med 58 prosent som følge av høyt salg i påskeperioden. Salg av andre produkter og lavpris bi-produkter gikk ned med henholdsvis 13 og 25 prosent.

- Selv om råvareprisen på laks har gått ned var gjennomsnittsprisen i kvartalet fortsatt høy, og vi hadde et sterkt resultat fra oppdrettsdelen, og forventer at andre kvartal vil være et vendepunkt for inntjeningen innen videreforedling. Med lavere laksepriser forventer vi økte marginer innen videreforedling for resten av året, sier konsernsjef Jerzy Malek.

- Til tross for en reduksjon i etterspørsel og lavere volum, forventer vi at salget vil ta seg opp så snart vi ser en reduksjon i utsalgspriser i dagligvarehandelen, kommenterer Jerzy Malek.

Les også: Steven Rafferty slutter i Morpol 20.06.2011

Salg av virksomhet

I juli 2011 solgte Morpol seabass og seabream virksomheten i Spania (Culmarex S.A) til Cooke Aquaculture Inc., et globalt akvakulturselskap med hovedkontor i Canada, for 48,7 millioner euro. Transaksjonen som ble fullført 1. august 2011, vil redusere Morpol sin gjeld med omlag 40 millioner euro. Culmarex ble ervervet som en del av konsernet Marine Farms ASA, som Morpol kjøpte i 2010.

Ved utgangen av andre kvartal 2011 hadde Morpol en netto rentebærende gjeld på 186,3 millioner euro, noe som er en reduksjon på 12,8 millioner euro fra første kvartal 2011.

Les også: Har overtatt hele Marine Farms 15.10.2010

Nytt styre

Etter innkalling til EGM den 1. august, ble det avholdt en ekstraordinær generalforsamling den 22. august i år for valg av nye styremedlemmer. Elbjørg Gui Standal og Bjørn Myrseth ble innvalgt som nye styremedlemmer, Gui Standal med tjenestetid fra 22. august og frem til ordinær generalforsamling i 2013, og Myrseth med tjenestetid fra 1. januar 2012 og frem til ordinær generalforsamling i 2013.

Selskapets styre vil således bestå av følgende medlemmer: Thorhild Widvey (styrets leder), Hans den Bieman, Monika Grolewska, Slawomir Stochnialek, Elbjørg Gui Standal og Bjørn Myrseth (sistnevnte fra 1. januar 2012).

Les også: Thorhild Widvey ny styreleder i Morpol 25.05.2011
Les også: Fratrår som styreleder i Morpol 19.05.2011

Kjøpte tilbake obligasjonsgjeld

Tidligere denne måneden ble meglerhuset ABG Sundal Collier Norge ASA gitt fullmakt av Morpol til å tilby tilbakekjøp av obligasjoner i Morpol ASA. Morpol tilbydde tilbakekjøp til 100,5 prosent av pålydende, pluss påløpte renter, og Morpol kjøpte tilbake obligasjoner for 244 millioner kroner (pari kurs), på disse betingelsene.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q2 2011 - Morpol ASA (pdf)
Presentasjon Q2 2011 - Morpol ASA (pdf)