Codfarmers har fullført fusjonen

Codfarmers ASA har fullført sammenslåingen med Atlantic Cod Farms AS.

Codfarmers ASA hadde ved utløpet av akseptperioden for tilbudet til aksjonærene i Atlantic Cod Farms AS (ACF), mottatt aksepter for 99,1 prosent av aksjene i ACF. 

Kapitalforhøyelsen i Codfarmers i forbindelse med tilbudet til aksjonærene i ACF, er nå registrert i Foretaksregisteret, fremgår det av børsmeldinger fra Codfarmers ASA.

Codfarmers ASA og Atlantic Cod Farms AS meldte den 26. august at selskapene hadde inngått en endelig transaksjonsavtale for sammenslåingen av de to selskapene. Dette etter at selskapene i sommer inngikk en intensjonsavtale om sammenslåing.

Les også: Codfarmers og Atlantic Cod Farms fusjonerer 01.07.2011

Bytteforholdet mellom partene som ble annonsert 1. juli 2011, ble opprettholdt gjennom sluttforhandlingene, og styret i ACF vedtok å anbefale tilbudet til aksjonærene i ACF om én aksje i Codfarmers for 40,3761 aksjer i ACF.

Den nye aksjekapitalen i Codfarmers er NOK 32.010.504, fordelt på 32.010.504 aksjer, hver pålydende NOK 1.

Flaggemeldinger

Etter utstedelse av vederlagsaksjer til aksjonærer i Atlantic Cod Farms AS, som vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 19. september 2011, er det flagget følgende eierendringer:

Fond forvaltet av ODIN Forvaltning AS vil eie 1.408.599 aksjer i Codfarmers, noe som representerer 4,41 prosent av aksjekapitalen i selskapet etter registrering av kapitalforhøyelsen.

Jøkul AS (920 986 099) vil eie 1.486.082 aksjer i Codfarmers, noe som representerer 4,6 prosent av aksjekapitalen i selskapet etter registrering av kapitalforhøyelsen. Ulf H. Sørdal inngår som nytt vara styremedlem med fast møterett i styremøtene og er samtidig minoritetseier i Jøkul AS.

INC Invest AS og deres heleide datterselskap Havlandet Marin Yngel AS vil eie 1.321.282 aksjer i Codfarmers ASA, noe som representerer 4.1 prosent av aksjekapitalen i selskapet etter registrering av kapitalforhøyelsen.

Frode Teigen og Kontrari AS har tegnet henholdsvis 1.585.096 og 1.981.370 aksjer i Codfarmers ASA til kurs kr 3,30 og vil eie henholdsvis 5.285.096 (16,51 prosent) og 2.066.370 aksjer (6,46 prosent) i selskapet etter registrering av kapitalforhøyelsen. Deres samlede aksjebeholdning blir da 7.351.466 aksjer (22,97 prosent). Frode Teigen eier samtlige aksjer i Kontrari AS og er styremedlem i Codfarmers ASA.

Dolphin Management AS har tegnet 4.944.224 aksjer i Codfarmers ASA til kurs kr 3,30 og vil eie 4.944.224 aksjer i Codfarmers, noe som representerer 15,4 prosent av aksjene i selskapet etter registrering av kapitalforhøyelsen. Øivind Tidemandsen, som indirekte eier aksjemajoriteten i Dolphin Management AS, er styremedlem i Codfarmers ASA.