Maneter truer oppdrettsanlegg

Del saken

Store mengder glassmaneter har samlet seg i et oppdrettsanlegg i Kaldfjorden i Troms og hele anlegget stod onsdag i fare for å havarere.

Fiskeridirektoratet ber nå oppdrettere i området om å være observante på dette og følge ekstra nøye med.

Ved det aktuelle anlegget er det begynt å dø fisk som følge av oksygenmangel, og oppdrettsselskapet arbeider med å få tømt anlegget for fisk. I tillegg vil man ved hjelp av motorkraft fra båter forsøke å skape sterke strømmer som kan drive manetene vekk, melder Fiskeridirektoratet.

Det var søndag at det ble oppdaget store mengder maneter ved anlegget. Manetene er store og tunge og klistret seg fast til notveggen i merdene.

- Akutt rømmingsfare

Etter hvert ble tyngden av maneter så stor at en av merdene gikk under vann og det oppsto en akutt rømmingsfare, men direktoratet har så langt ikke mottatt melding om at fisk skal være rømt fra anlegget som følge av manetangrepet.

Fiskeridirektoratet har varslet Mattilsynet om situasjonen ved oppdrettsanlegget i Kaldfjorden. I anlegget er det om lag 370 000 fisk mellom 1 og 1,5 kg.

Glassmaneter er vanlige langs kysten og kan opptre i store mengder.

Fisk som laks blir stresset og kan i enkelte tilfeller også dø som følge av at manetene klogger til gjellene på fisken slik at den blir kvalt, noe som ifølge meldingene Fiskeridirektoratet region Troms har mottatt nå er i ferd med å skje.

Etter at store mengder først ble oppdaget på søndag, var situasjonen delvis under kontroll på mandag, men på onsdag ble det igjen prekært.

- Vi jobber som besatt og har rimelig god kontroll for øyeblikket, sa eier Bengt Frode Hansen i Sjurelv Fiskeoppdrett AS til Dagbladet i går.