Selger seg ut av Larssen Seafood

Del saken

Norway Royal Salmon selger alle sine aksjer i Larssen Seafood til Kvarøy Fiskeoppdrett.

Norway Royal Salmon har inngått avtale om salg av alle sine aksjer, tilsvarende 48 prosent av aksjene i Larssen Seafood AS, til Kvarøy Fiskeoppdrett AS. Salgssummen er 24,1 millioner kroner, opplyser Norway Seafoods ASA i en børsmelding.

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av due diligence, og overdragelsesdato er satt til 15. november 2011.
 
Larssen Seafood AS er et oppdrettsselskap med en konsesjon for oppdrett av laks og ørret, som er lokalisert i Nordland. NRS har regnskapsført Larssen Seafood som et tilknyttet selskap.
 
NRS selger sine aksjer i Larssen Seafood da selskapet ønsker å fokusere på de tre områdene hvor selskapet har produksjon i dag, nemlig i Finnmark, på Senja og ved Haugesund. Larssen Seafood AS sin lokalisering faller utenfor i disse områdene.

NRS vurderer transaksjonsprisen som tilfredsstillende og har derfor etter en helhetsvurdering valgt å selge aksjeposten i Larssen Seafood, heter det i meldingen.