Prisfall preger resultatet i SalMar

Arkivfoto: Merder på en av SalMars lokaliteter for fiskeoppdrett. Foto: SalMar ASA

Oppdrettskonsernet SalMar ASA fikk i tredje kvartal 2011 et resultat før skatt på 44,5 millioner kroner, mot 242,6 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

Driftsresultatet (EBIT) ble på 63,1 millioner kroner i 3. kvartal 2011, mot 251,8 millioner kroner i 3. kvartal i fjor. Verdien av biomassen er i 3. kvartal 2011 nedjustert med 71 millioner kroner. Det fremgår av resultatrapporten for 3. kvartal 2011, som SalMar ASA la frem i dag.

Driftsresultatet før verdijustering av biomasse havnet på NOK 134 millioner for 3. kvartal 2011, mot 300,7 millioner kroner i 3. kvartal i fjor.

- Fallende priser og lav kontraktsandel

- Segment Midt-Norge bedrer sin operasjonelle effektivitet sammenlignet med andre kvartal, men resultatene preges fortsatt av at man er i en innkjøringsfase ved InnovaMar samt en relativt lav kontraktsandel i et kvartal med fallende laksepriser, skriver selskapet i regnskapsrapporten.

Resultatet i SalMar Nord, som selger hele sitt volum i spotmarkedet, preges i betydelig grad av at ca. 50 prosent av volumet i kvartalet ble solgt i september da spotprisene var på sitt laveste.

- Som forventet, og kommunisert i tidligere kvartalsrapporter, er resultatet for segment Rauma påvirket av at fisk som slaktes i Rauma Gruppen i andre halvår 2011 fikk påvist PD viruset tidlig i fiskenes livssyklus. Påvisningen har hatt en begrenset effekt på den biologiske utviklingen, men produksjonskostnaden per kilo for Rauma Gruppen i andre halvår 2011 ligger NOK 1-2 over nivået for første halvår 2011, heter det videre i rapporten.

Driftsinntektene for SalMar-konsernet ble NOK 1 077,2 millioner i tredje kvartal 2011 sammenlignet med NOK 1 002,3 millioner i tilsvarende kvartal i 2010.

Konsernets driftsresultat før justering av biomasse ble NOK 134,0 millioner mot NOK 300,7 millioner i tilsvarende kvartal 2010.

For SalMar Midt-Norge ga dette et driftsresultat per kilo sløyd vekt på NOK 5,51 for SalMar Nord-Norge NOK 1,73 per kilo og for Segment Rauma NOK 3,06 per kilo.

Norskott Havbruk og Bakkafrost

SalMar eier 50 prosent av Norskott Havbruk AS som driver oppdrettsvirksomhet i Skottland, på Orknøyene og på Shetland. Virksomheten omsatte for NOK 154,6 millioner i kvartalet og fikk et driftsresultat før justering av biomasse på NOK 20,9 millioner. Driftsresultat per kilo sløyd vekt ble i kvartalet NOK 4,67.
 
SalMar eide ved kvartalets utgang 24,8 prosent av det Færøyske børsnoterte oppdrettsselskapet P/F Bakkafrost. Selskapet leverte i tredje kvartal et driftsresultat før biomassejustering på NOK 72,8 millioner. SalMars andel av resultatet etter skatt og biomassejustering ble på NOK 38,9 millioner.

- Forbedringspotensial ved InnovaMar

- Tredje kvartal ble et litt blandet kvartal for SalMar-konsernet. Segment Midt-Norge forbedret sin operasjonelle effektivitet sammenlignet med andre kvartal, men vi har fortsatt et forbedringspotensial, spesielt hva gjelder bearbeidingsavdelingen ved InnovaMar, sier konsernsjef Yngve Myhre.

- Den biologiske veksten og utviklingen i sjø er god, men også på oppdrettsiden ønsker vi å forbedre våre prestasjoner i tiden fremover, forteller Myhre.

Slaktet 34.140 tonn i tredje kvartal

SalMar konsern, inkludert 50 prosent av Norskott Havbruk AS, slaktet i tredje kvartal rundt 34 140 tonn sløyd vekt fordelt på 23 100 tonn i Midt-Norge, 5 800 tonn i Nord-Norge, 3 000 tonn i segment Rauma og 2 240 tonn på Skottland/Orknøyene/Shetland.

SalMars nøkkeltall for resultatmåling under regnskapsstandarden IFRS er EBIT (driftsresultat) før justering av biomasse. Verdijustering av biomasse knytter seg til å verdsette biologiske eiendeler (biomasse) til virkelig verdi i stedet for kostpris. SalMar rapporterer EBIT før justering av biomasse for å kunne vise resultatet av driften i perioden.

Vurderer utsiktene som gode tross prisfall

SalMar vurderer de langsiktige utsiktene for konsernet og for næringen fremover som gode, til tross for at lakseprisene nå er på lave nivåer sammenlignet med de seneste år. Imidlertid forventer SalMar at balansen mellom tilbud og etterspørsel, samt laksens posisjon som en sunn og konkurransedyktig matvare, vil føre til at lakseprisen over tid vil stabilisere seg på et nivå som vil gi de mest effektive oppdrettsselskapene en god inntjening, skriver SalMar i rapporten.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
•  Kvartalsapport Q3 2011 - SalMar ASA (pdf) (norsk)
•  Quarterly report Q3 2011 - SalMar ASA (pdf) (english)
•  Presentasjon Q3 2011 - SalMar ASA (pdf)