Underskudd i Morpol

Morpol ASA fikk i tredje kvartal 2011 et resultat før skatt på -1,3 millioner euro, mot 1,1 millioner euro i tredje kvartal i fjor.

Morpol ASA rapporterer derimot om et langt bedre driftsresultat i 3. kvartal i år enn i 3. kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) før verdijustering av biomasse havnet på 14,8 millioner euro i 3. kvartal 2011, mot null i tilsvarende kvartal i fjor.

Hovedårsaken til det økte driftsresultatet, er økt resultat fra videreforedling, som gikk fra et driftsresultat på 1,6 millioner euro i tredje kvartal 2010 til 12,4 millioner euro i 2011, skriver Morpol ASA i resultatrapporten for 3. kvartal 2011 som ble lagt frem i dag.

Den forbedrede lønnsomheten skyldes hovedsakelig betydelig lavere varekostnad som følge av at lakseprisene falt betydelig gjennom kvartalet. Til tross for at lønnsomheten i oppdrettsdelen ble påvirket negativt av lavere laksepriser, oppnådde oppdrettsdelen i Storbritannia gode resultater i kvartalet mens den norske virksomheten hadde et tap på grunn av begrenset slaktevolum.

Høyere driftsinntekter

Driftsinntektene i tredje kvartal 2011 steg til 103,4 millioner euro, mot 93,3 millioner euro i 3. kvartal i fjor. Økningen skyldes høyere inntekter innen oppdrett i 2011 på 29,0 millioner euro sammenlignet med 7,5 millioner euro i samme kvartal i fjor. Økt inntekt innen oppdrett, skyldes kjøp av oppdrettsvirksomhet i slutten av 2010 og i begynnelsen av 2011.

Inntektene innen videreforedling gikk ned i tredje kvartal, på grunn av redusert salgsvolum.

Videreforedling

Driftsinntektene innen videreforedling var 83,9 millioner euro sammenlignet med 86,5 millioner euro året før. Høyere salgspriser til kunder ble utlignet av lavere salgsvolum sammenlignet med fjoråret. EBIT innen videreforedling i tredje kvartal 2011 var 12,4 millioner euro (1,6 millioner euro).

Råvareprisen på laks var lavere enn året før, samt at økte salgspriser til Morpols kunder sammenlignet med fjoråret, resulterte i høyere lønnsomhet.

Fiskeoppdrett

Driftsinntektene innen oppdrettsdelen i tredje kvartal 2011 var 29,0 millioner euro (7,5 millioner euro). Økningen skyldes at Morpol kjøpte hoveddelen av sin oppdrettsvirksomhet i slutten av tredje kvartal 2010 og i første kvartal 2011. Av de totale driftsinntektene, ble 9,4 millioner euro overført internt til Morpols videreforedlings divisjon.

EBIT før verdijustering av biomasse i tredje kvartal var 3,7 millioner euro (1,4 millioner euro). Oppdrettsvirksomheten i Storbritannia - Meridian Salmon Group - oppnådde en EBIT før verdijustering av biomasse på 4,3 millioner euro.

Salgsvolum i kvartalet var 6 128 tonn sløyd fisk noe som resulterte i en EBIT per kilo på 0,7 euro. Den norske oppdrettsdelen - Jøkelfjord Laks - hadde en negativ EBIT på 0,7 millioner euro. Tapet skyldes hovedsakelig et begrenset salgsvolum på bare 147 tonn, noe som ikke var tilstrekkelig til å dekke indirekte kostnader.

Redusert salgsvolum i kvartalet

Salgsvolumet gikk ned med over 14 prosent i tredje kvartal sammenlignet med tilsvarende periode året før. Likevel var salget av kaldrøkt laks, som er hovedproduktet, stabilt sammenlignet med fjoråret med bare 1 prosent nedgang i volum. Salget av spesialiteter hadde en sterk vekst med 45 prosent økning i volum.

- Til tross for et utfordrende marked oppnådde vi en betydelig forbedring i marginene innen videreforedling i tredje kvartal. Generelt så vi en reduksjon i salget av noen av våre produkter, selv om salget av kaldrøkt laks var stabilt og spesialiteter viste en sterk økning, sier konsernsjef i Morpol ASA, Jerzy Malek.

- Vi forventer å se økt etterspørsel ettersom pris til sluttkunde faller og vi tror økte foredlingsmarginer vil gi oss et bedre utgangspunkt for 2012 enn tilfellet var året før, sier Malek.

Ved utgangen av tredje kvartal 2011 hadde Morpol en netto rentebærende gjeld på 153,4 millioner euro, noe som er en reduksjon på 32,9 millioner euro fra andre kvartal 2011.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
•  Kvartalsrapport Q3 2011 - Morpol ASA (pdf)
•  Presentasjon Q3 2011 - Morpol ASA (pdf)