Evaluerer soneforskrifter for lakselus

Mattilsynet skal nå evaluere forskriftene for bekjempelse av lakselus i Hordaland og Trøndelag.

Mattilsynet har opprettet to soneforskrifter for å få kontroll med lusesituasjonen i de områdene av landet som hadde størst problemer med høye lusetall og resistens.

– Nå skal vi evaluere de to soneforskriftene for å se om tiltakene i er gode og for å optimalisere forskriftene, sier seniorrådgiver i Mattilsynet, Mette Moen, i en pressemelding.

I dag er det en soneforskrift for Sunnhordland, Bjørnefjorden og Hardangerfjorden og en for Nord-Trøndelag og Osen. Mattilsynet oppretter soneforskrifter for de områdene der tiltakene i luseforskriften ikke har hatt god nok effekt. Forpliktende koordineringsplaner er blant de viktigste tiltakene i disse forskriftene.

Tredelt evaluering

Det er de to regionene i Mattilsynet som har laget soneforskriftene som står for evalueringen. Evalueringen er tredelt. Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet skal evaluere ulike sider knyttet til formålet med soneforskriftene.

Oppdretterne i de to sonene skal gi tilbakemeldinger på hvordan de opplever at forskriftene fungerer i praksis, og om de har ønsker om endringer i forskriftene.

- Vi skal også se på hvordan Mattilsynet har fulgt opp forskriftene, sier Mette Moen.

Evalueringen er planlagt ferdig i løpet av første kvartal 2012. Mattilsynet kommer ikke til å innføre nye soneforskrifter før evalueringen er ferdig, opplyser Mattilsynet.

Innspill til evalueringen kan sendes på epost til postmottak (a) mattilsynet.no, merket med saksnummer 2011/197909 og navnet på soneforskriftene. Svarfristen er satt til den 1. desember.