Nok en smell i Codfarmers

Codfarmers ASA fikk et resultat før skatt på -46,8 millioner kroner i tredje kvartal 2011, mot -9,1 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.

Driftsresultatet før verdijustering av biomasse, havnet på -45,1 millioner kroner i 3. kvartal 2011, mot -5,9 millioner kroner i 3 kvartal året før. Det fremgår av regnskapet for 3. kvartal 2011 som Codfarmers ASA la frem fredag.

Driftsinntektene falt til 24,6 millioner kroner i 3. kvartal 2011, fra 28,8 millioner kroner i 3. kvartal året før.

Verdien av biomassen ble i løpet av kvartalet nedskrevet med 22 millioner kroner for 2010-generasjonen, grunnet lavere markedspriser for torsk.

Nye emisjoner i Codfarmers

I slutten av oktober i år gjennomførte Codfarmers en ny kapitalinnhenting til selskapet. Tegningskursen var i prospektet fastsatt til kr 6,80 per aksje og det ble tildelt 8.079.519 nye aksjer i selskapet, hver pålydende kr 1,00. Det ble således hentet inn ca 54,9 millioner kroner i ny kapital.

Frode Teigen ble tildelt 4.274.235 aksjer i emisjonen, og Frode Teigen og hans selskap Kontrari AS eide til sammen 13.451.069 aksjer Codfarmers ASA, tilsvarende en eierandel på 32,09 prosent i selskapet, før Codfarmers kort tid etter gjennomførte en rettet emisjon mot INC Invest AS.

Codfarmers ASA besluttet den 4. november 2011 å gjennomføre en rettet emisjon mot INC Invest AS på 368.795 nye aksjer, til tegningskurs NOK 7,80 per nye aksje. Emisjonen tilførte Codfarmers et bruttoproveny på kr 2.876.600 til finansiering av kjøp av torskeyngel.