SalMar fikk fire millioner i bot

Statsadvokaten i Trøndelag har ilagt SalMar en bot på fire millioner kroner etter at 175.000 laks rømte fra anlegget ved Forsnes på Hitra i Sør-Trøndelag.

Rømmingen som skjedde i februar i år, er den nest største i Norge gjennom tidene. Til sammenligning viser tall fra Fiskeridirektoratet at det rømte totalt 252.000 oppdrettslaks i Norge i 2010, melder NRK.
 
Fisken kom seg ut gjennom en revne i noten, som trolig oppstod da merdens bunnring ble senket etter utført avlusing av fisken i noten. Rutinesvikt på anlegget medførte at noten ikke ble godt nok sjekket etter arbeidsoperasjonen, og skaden ble ikke oppdaget før etter fire dager fordi merden stod uten tilsyn. SalMar ASA har vedgått at flere rutiner sviktet i forbindelse med avlusing av laks.
 
– Det mest alvorlige er at det gikk så mange dager uten tilsyn, og at det ikke ble sjekket at alt var i orden etter at arbeidet var utført, sier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes til NRK.
 
Boten på fire millioner kroner er den største som er gitt etter en lakserømming her i landet. I tillegg har driftslederen fått 30 000 i bot.
 
– Vi har hele tiden sterkt beklaget hendelsen. Rømning av et slikt omfang er svært alvorlig, og skal ikke skje fra våre anlegg, sier konsernsjef i SalMar, Yngve Myhre, til NRK.
 
Myhre mener at boten er for høy, og viser til at rømmingen skyldes menneskelig svikt og brudd på interne rutiner som kunne forhindret rømming dersom de ble fulgt.