ILA-forskriften for Nærøy oppheves

Mattilsynet har opphevet forskrift om kontrollområde mot infeksiøs lakseanemi (ILA) i Nærøy kommune.

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag er opphevet, melder Mattilsynet.

Dette innebærer at kontrollområdet som har vært i Nærøy kommune for bekjempelse av ILA ikke lenger gjelder.