Sølvtrans avslutter market making-avtale

Brønnbåtrederiet Sølvtrans Holding avslutter avtalen med DNB Markets om at finansforetaket skal være likviditetsgarantist for selskapets aksjer på Oslo Axess.

– Sølvtrans Holding ASA har i dag terminert sin market making (likviditetsgarantist) avtale med DNB Markets. Avtalen løper til 30. januar 2012, opplyser Sølvtrans Holding ASA i en børsmelding.

Avtalen ble inngått i slutten av september 2010, med formål å øke likviditeten i aksjen som hadde fremstått som illikvid grunnet lavt omsetingsvolum. Men også etter avtaleinngåelsen, har aksjen vært ganske illikvid.

Les også: Sølvtrans inngår market making-avtale 29.09.2010