Lys påvirker atferd og kjønnsmodning

Ny doktorgrad: Ole Fredrik Skulstad tar doktorgraden med en avhandling om hvordan lysstyring påvirker torskens atferd og kjønnsmodning.

Ole Fredrik Skulstad. Foto: Jan Kåre Wilhelmsen / UiBOle Fredrik Skulstad. Foto: Jan Kåre Wilhelmsen / UiB
Ole Fredrik Skulstad.
(Foto: Jan Kåre
Wilhelmsen, UiB).

Ole Fredrik Skulstad disputerte fredag 2. desember 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen (UiB) med avhandlingen: «Effects of photoperiod manipulation on behaviour and sexual maturation in farmed Atlantic cod (Gadus morhua L.), production and welfare implications», fremgår det av en pressemelding fra UiB.

Tidlig kjønnsmodning har vist seg å være en av de største utfordringene med dagens form for oppdrett av torsk. Kunstig lysstyring er utbredt for å utsette modning, men med vekslende hell. Kunnskap om hvordan endret lysregime påvirker fiskens fysiologi og atferd er mangelfull. For å kunne drive oppdrett av fisk bærekraftig med henblikk på velferd, økonomi og miljø, er det viktig å tilpasse teknologien og stell av fisken til dens naturlige behov, være seg atferd, biologi med mer, heter det i meldingen.

Ulike lysregimer

Skulstad beskriver hvordan oppfattelsen av ulike lysregimer, påvirker torskens fordeling i oppdrettsmerden og tidlig kjønnsmodning. Videre får en forståelse av hvordan fysiologiske og atferdsfaktorer er med på å regulere hvordan torsken er påvirket av lys, og dermed hvordan en kan tenke seg videreutvikling av lysprotokoller og foringssystemer i oppdrett av torsk for å bedre velferd og produktivitet.

Videre beskriver Skulstad hvordan torskens atferd, lysoppfattelse, og miljø/valgt produksjonsform kan være med på å avgjøre om en får en effektiv utsetting av modning ved bruk av kunstig lys. En gruppe med torsk i merd viser ulik grad av vertikalfordeling som kan være på grunn av ulik temperaturpreferanse

Mest effekt av å stå dypt og under kontinuerlig belysning

Hovedresultatet viser at torsk i oppdrett har ulik atferd fra laks i oppdrett, så dette bør tas høyde for ved valg av produksjonsform. Ved å få torsken til å oppholde seg dypere i vannsøylen under kontinuerlig lys fra lyskilder spredd i vannsøylen, vil en få en mer effektiv utsettelse av modningen.

En god forståelse for samspillet mellom torskens biologi, atferd og de valgte produksjonsbetingelsene, kan være avgjørende for god velferd for fisken og effektiv produksjon.

Personalia
Ole Fredrik Skulstad er født i 1974 og vokste opp i Bergen. Cand. Scient. eksamen ble avlagt ved Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen, i 2004. Driftsleder for Havforskningsinstituttets (HI) to sjøanlegg i Matre fra 2001, før ansettelse som stipendiat i 2007 i Forskningsgruppen Reproduksjon og Vekst ved HI. Ph.d.-arbeidet har blitt finansiert med støtte fra NFR og Intravision ASA.