Volumøkning for laks i november

Del saken

I november ble det eksportert 90 728 tonn laks, noe som var en økning på 13 011 tonn, tilsvarende 17 prosent, fra tilsvarende måned i fjor.

Målt i verdi utgjør dette 2,5 milliarder kroner, en nedgang på nesten 519 millioner sammenlignet med samme måned i fjor. Hittil i år er det eksportert 746 644 tonn laks for 26,5 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 5 prosent, eller 1,35 milliarder kroner. Volumet har økt med 6 prosent viser tall fra Eksportutvalget for fisk.

- Lakseprisen har for første gang siden mai hatt en økning. Det er etter hvert blitt rapportert om lavere pris ut mot konsument som gir et løft i eksporten, sier markedsanalytiker Paul Aandahl i Eksportutvalget for fisk i en pressemelding. 

Lakseprisen snudde opp

I november var eksportprisen for fersk hel laks 25,09 kroner per kilo. Dette er 11,02 kroner lavere enn for tilsvarende periode i fjor, men samtidig en oppgang på 1,67 kroner sammenlignet med foregående måned. Hittil i år er gjennomsnittsprisen 32,58 kroner, hvilket er en nedgang på 4,35 kroner, noe som utgjør en nedgang på 12 prosent målt mot samme periode i fjor.

Sterk volumvekst i nabolandene

Både Russland og Sverige ligger på toppen av volumvekst for november måned, med en vekst på henholdsvis 50 prosent og 40 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Ukraina viser til en vekst på 1 148 tonn, noe som utgjør en økning på 100 prosent. Spania er også oppe i toppen til tross for store økonomiske problemer. Spanjoler kjøper norsk laks som aldri før og viser til en volumøkning på 27 prosent mot tilsvarende periode i fjor.

Økt eksport av ørret

Eksporten av ørret fikk nok en god måned med en volumøkning på 614 tonn, noe som utgjør en økning på 13 prosent sammenlignet med november 2010. Hittil i år er det eksportert ørret for 1,26 milliarder kroner, en nedgang på 164 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Det er særlig Russland og asiatiske land som Kina, Japan og Vietnam som bidrar til at veksten fortsetter.

I likhet med for laks, har det vært en nedgang i ørretprisen. Prisen for fersk hel ørret var i november på 29,10 kroner per kilo, noe som er en nedgang på 8,32 kroner sammenlignet med november 2010. Ser man på hele året er nedgangen på 4,91 kroner.