Skagen reduserer i Codfarmers

Del saken

Fond forvaltet av SKAGEN AS (SKAGEN Fondene) har passivt redusert sitt eierskap i Codfarmers til under 5 prosent i forbindelse med kapitalforhøyelse knyttet til emisjon.

Som følge av kapitalforhøyelse i Codfarmer ASA den 30. september 2011, ble SKAGEN Fondene sitt eierskap redusert til 2.34 prosent av selskapet, fremgår det av en flaggemelding fra SKAGEN Fondene. 

Som følge av kapitalforhøyelse 26. oktober 2011 ble SKAGEN Fondene sitt eierskap redusert til 1.89 prosent av selskapet.

Som følge av kapitalforhøyelse 14. november 2011 ble SKAGEN Fondene sitt eierskap redusert til 1.87 prosent av  selskapet. 

SKAGEN Fondene eier per dags dato 1.87 prosent av Codfarmers ASA, herunder 732.843 aksjer og en konvertibel obligasjon på NOK 8.347.973.