60.000 laks kan ha rømt fra SalMar

Del saken

Det mener Fiskeridirektoratet etter at det er utført telling av gjenværende fisk i noten.

På Salmars anlegg på Masterholmen i Roan Kommune, ble det i går foretatt en opptelling av antall gjenværende fisk i en oppdrettsnot der det var antatt at rømming av oppdrettslaks kunne ha funnet sted, melder Fiskeridirektoratet.

Totalt var det i følge selskapets opplysninger satt ut 345.014 fisk i noten hvor det etter uværet i slutten av november, ble konstatert en tre meter lang flenge.

Les også: Mulig ny lakserømming fra SalMar 30.11.2011

Manko på 61 514 fisk

Tørrtelling med smoltteller som anses som det mest pålitelige ved denne fiskestørrelsen, viser at merden inneholdt 283.500 laks. Følgelig er det i denne nota en manko på 61.514 fisk.

Det er knyttet en viss usikkerhet til denne tellemetoden selv om den er den mest pålitelige, slik at Fiskeridirektoratet legger til grunn at cirka 60.000 laks har rømt.

Vil se nærmere på skader

– På det nåværende tidspunkt er det ikke mulig å si noe om hva som er årsaken til hendelsen utover at vind, bølger og høy vannstand kan være medvirkende årsaker.

– Fiskeridirektoratet vil i den nærmeste framtid inspisere skadene på not og annet utstyr. Dette vil inngå i den endelige oppsummeringen og konkluderingen i denne saken, forteller Otto Gregussen, regiondirektør ved Fiskeridrektoratet region Trøndelag.