Aksjer tildelt ansatte i Sølvtrans

Illustrasjonsbilde: Brønnbåten Ronja Pioneer. Foto: Sølvtrans Holding ASA

Brønnbåtrederiet Sølvtrans Holding ASA har den 20. desember, effektuert styrets beslutning av 8. november 2011, om å tildele aksjer til ansatte i selskapet.

Total ble det tildelt 60.000 aksjer til i alt 120 ansatte. Hver ansatt fikk tildelt 500 aksjer, opplyser Sølvtrans Holding ASA i en børsmelding. Utdelingen er en påskjønnelse til selskapets fast ansatte for god innsats og oppnådde resultater i 2011.

Etter transaksjonen eier Sølvtrans Holding ASA 960.700 egne aksjer, tilsvarende 5,3 prosent av totalt antall utestående aksjer i selskapet.

Også flere primærinnsidere i det børsnoterte rederiet fikk tildelt aksjer.

Følgende personer fikk hver tildelt 500 aksjer og har en beholdning på 500 aksjer etter tildelingen: Frode Baade, Margareth Rødland Gjøsund, Anita Halsebakk, Jon Reidar Kvalø, Stig Reite og Gunnar Ulstein.

Wenche Strandeklev fikk tildelt 500 aksjer og har en beholdning på 1000 aksjer etter tildelingen. Gunnar Molland fikk tildelt 500 aksjer og har en beholding på 2500 aksjer etter tildelingen. Roger Halsebakk fikk tildelt 500 aksjer og har en beholdning på 500 aksjer etter tildelingen. Halsebakk eier i tillegg 5.200.000 aksjer i Sølvtrans Holding ASA gjennom selskapet Dolstein AS.