Krav om ukentlig rapportering av lusetall

Det betyr at oppdrettere fra og med 9. januar skal rapportere inn lusetallene ukentlig, og senest i løpet av tirsdagen i påfølgende uke.

Rapporteringene skal gjøres elektronisk via Altinn. I dag foregår den månedlige rapportering av biomasse – og lakselus på et skjema via Altinn.

Med innføring av ukentlig lakselusrapportering for oppdrettere av laks og ørret, skal rapporteringen av biomasse og lakselus foregå på to separate skjemaer. Biomassen skal fortsatt rapporteres månedlig og sendes til Fiskeridirektoratet, mens lakselus skal rapporteres ukentlig og sendes til Mattilsynet.

Rapportering av biomasse og lakselus for desember 2011 vil foregå på gammelt skjema, med rapporteringsfrist 7. januar 2012. Gammelt skjema for rapportering av biomasse og lakselus blir sperret for all rapportering 1. februar, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Ukentlig rapportering om lakselus

Skjemaet for rapportering av lakselus finner oppdretterne på Mattilsynets side på Altinn. Skjemaet heter «LAKSELUS».

Det nye skjemaet for rapportering av lakselus implementeres på Altinn 9. januar. Resultatet av lusetelling for uke 1 i 2012, skal sendes til Mattilsynet via Altinn senest 10. januar. Skjemaet for lakselusrapportering skal så sendes inn ukentlig, og senest i løpet av tirsdagen i påfølgende uke.

Endringer med det nye skjemaet

Det blir noen endringer for oppdrettere med det nye skjemaet. Endringene er:

  • Rapportering av navn, epostadresse og telefonnummer til avsender (det vil si personen som sender inn lusetallene).
  • Rapportering av ukenummer.
  • Rapportering av opplysninger om følsomhet og mistanke om resistens, type behandling mot lakselus og behandlingsperiode samt opplysninger om rensefisk.
  • Oppslag mot Akvakulturregisteret. Dette er ikke på plass ennå. Vi kommer med oppdatert informasjon om dette, når det er klart.