Vil avdekke årsaker til yngeldødelighet

Illustrasjonsfoto: Lakseunger. Foto: Trygve Poppe / NMBU Veterinærhøgskolen

Veterinærinstituttet får hvert år inn et betydelig antall saker, der problemet er dødelighet hos yngel etter startfôring.

I en stor del av disse sakene, har det vist seg å være vanskelig å komme fram til klare årsakssammenhenger, når standard metoder for diagnostikk har vært benyttet, melder Veterinærinstituttet.

Prosjekt «Oppklaring av yngeldødelighet»

I årets sesong for yngelproduksjon, ønsker instituttet å undersøke dette nærmere, og går derfor ut med et mer omfattende opplegg for å avdekke mulige årsaker til dødelighet hos yngel.

Fiskehelsetjenesten og eiere av oppdrettsanlegg kan delta i et prosjekt som Veterinærinstituttet startet opp 15. januar. Dersom det oppstår dødelighet på yngel fra startfôring fram til 2 gram størrelse, avklarer fiskehelsetjenesten med eieren av anlegget om de vil delta i prosjektet.

Fiskehelsetjenestene vil være ansvarlige for prøveuttak og innsamling av opplysninger i anlegget, om produksjonsdata med videre. Ved forhøyet dødelighet på yngel, skal det straks tas ut et bredt prøveuttak av fisk, fôr og vann, samt sikres opplysninger om fiskemateriale, miljø og drift.

Dette skal sikre muligheten til å se helheten i problemstillingen i anlegget, og gjennomføre alle nødvendige analyser, opplyser Veterinærinstituttet.

NIVA vil være ansvarlig for vannanalyser, og dersom det blir behov for laboratorieanalyser av fôret, skal disse gjennomføres ved NOFIMA.